Publikavimo data 25-03-2011, 17:45

 

UAB “Bega” galimo dokumentų klastojimo - sukčiavimo mechanizmas (procesas pirmos instancijos teisme)

 

Igor Surnin 1993 m. įsteigta ir jo vadovaujama UAB “Vingida” pagal sutartį su UAB “Bega” pilnai pagamino sandėlių bloko konstrukcijas, pristatė jas į UAB “Bega” teritoriją ir atliko beveik visus statybos montavimo darbus už daugiau nei 3 mln. litų. UAB “Vingida” atlikti darbai siekė maždaug iki 95 % nuo visų sutartyje darbų ir apie tai ne kartą UAB “Bega” buvo raštu informuota (parsisiųsti [1,2 Mb] (siuntimai: 1070)). Jei UAB “Bega” būtų laiku pateikusi reikiamus statybos dokumentus, priėmusi atliktus darbus ir už juos atsiskaičiusi, o taip pat nesudariusi dirbtinių kliūčių darbams vykdyti užstatant atraminius blokus montuojamų konstrukcijų viduje bei nekėlusi papildomų reikalavimų susijusių su sutarties pakeitimais (išvardinta siųstame Begai rašte (parsisiųsti [441,82 Kb] (siuntimai: 312))), UAB “Vingida” darbus butų atlikusi anksčiau nei sutartyje numatytu laiku. UAB “Vingida” atlikti darbai iki sutarties nutraukimo buvo užfiksuoti pačios UAB “Bega” samdyto antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokole bei video medžiagoje, kurie vėliau buvo pateikta teismui.

 

 

Pačios UAB “Bega” tuojau po sutarties nutraukimo užfiksuotoje video medžiagoje akivaizdžiai matosi sumontuotos pagrindinės konstrukcijos, sumontuota didžioji dalis tentinės dangos ir šalia pagrindinių konstrukcijų gulinčios smulkios detalės. Taip pat matosi atraminiai blokai, kurie nuo pat konstrukcijų montavimo pradžios trukdė atlikti sandėlių bloko montavimo darbus.

 

Visa su UAB "Bega" susirašinėjimo medžiaga [1,73 Mb] (siuntimai: 292).

Likus nedideliai darbų daliai (skirtingų šaltinių vertinamų nuo 5 iki 10 %), UAB “Bega” nepagrįstai vienašališkai nutraukė sutartį ir darbus nutarė užbaigti pasisamdžiusi kitus rangovus. UAB “Bega” vienašališkai nutraukusi sutartį, UAB “Vingida” vertinimu, nesumokėjo už atliktus darbus daugiau nei 1,6 mln. litų, todėl UAB “Vingida” su ieškiniu kreipėsi į teismą. Klaipėdos apygardos teismo iškeltoje civilinėje byloje UAB “Bega” pareiškė priešieškinį, kuriame likusių darbų kainą įvertino daugiau nei 2,4 mln. litų, kas reiškė beveik visų medžiagų įsigijimą iš naujo bei didžiosios darbų dalies atlikimą iš naujo. UAB “Bega” priešieškinio reikalavimo sumai Klaipėdos apygardos teismo teisėjo Žydrūno Bertašiaus nutartimi (parsisiųsti [762,03 Kb] (siuntimai: 863)) nuo 2009 08 11 buvo uždėtas areštas visam kilnojamam ir nekilnojamam UAB “Vingida” turtui, kuris sustabdė įmonės veiklą, kai tuo tarpu UAB “Vingida” prašymas taikyti laikinąją apsaugos priemonę - uždrausti iki būsimo sprendimo priėmimo vykdyti statinio statybos rangos darbus, siekiant išsaugoti esamą padėtį, buvo atmestas (parsisiųsti [573,54 Kb] (siuntimai: 884)). Tuo pačiu pagrindu antstolis informavo (parsisiųsti [345,37 Kb] (siuntimai: 907)) įmonės klientus  apie tai, kad UAB “Vingida” turi skolą UAB “Bega” 2.392.316,79 Lt, kas pakenkė tolimesniam UAB “Vingida” bendradarbiavimui su klientais. Civilinės bylos pasirengimo nagrinėti teismo posėdyje stadijoje dėl UAB “Vingida” prašymų atmetimo, UAB “Vingida” pareikė prašymą nušalinti (parsisiųsti [107,5 Kb] (siuntimai: 1652)) jos nuomone šališką teisėją, kuris taip pat buvo atmestas.

 UAB “Bega” priešieškinio reikalavimą pagrindė UAB "Vakarų regiono statybų konsultacinis biuras" eksperto Artūro Sabeckio atliktu ekspertizės aktu (parsisiųsti [1,71 Mb] (siuntimai: 1722))), kuriame ekspertas pateikė išvadą, kad dėl to, jog nepateikti sertifikatai bei pagamintos ir pastatytos konstrukcijos neatitinka projekto, UAB “Bega” padarytos žalos preliminari vertė sudaro 2261039,75 Lt. Taip pat, pagal UAB “Bega” ekspertui pateiktą melagingą informaciją, ekspertas priėjo išvadą, jog sumontuotų konstrukcijų plotas yra mažesnis 331,18 m2, todėl sutarties kaina turėtų būti sumažinta 131277,04 litais. UAB “Bega” teisme tvirtino, kad ekspertizės akte nurodytus trūkumus ištaisė bei pateikė neva tai patvirtinančius dokumentus apie darbų atlikimą daliai ekspertizės akte nurodytos sumos pateisinti.

Civilinėje byloje paaiškėjo, kad ekspertas ekspertizę atliko ne pagal UAB “Vingida” atlikto techninio ir darbo projektų dalį, pagal kurią buvo realiai pagamintos ir sumontuotos konstrukcijos, bet pagal specialiai tam UAB “Bega” užsakymu UAB “Restitas” parengtą kitą naują projektą, kuris neatitiko UAB “Vingida” pateikto projekto dalies ir todėl turėjo neatitikti UAB “Vingida” realiai sumontuotų konstrukcijų. UAB “Vingida” sulygino UAB “Vingida” ir UAB “Restitas” projektus ir nustatė projektų skirtumus Sulyginimo lentelėje (parsisiųsti [149 Kb] (siuntimai: 1242)) bei priėjo išvados, kad jei, kaip teigė UAB “Bega” sandėlių bloko konstrukcijos buvo perdarytos iš naujo, jos turėjo atitikti UAB “Restitas”, o jei perdarytos nebuvo – turėjo atitikti UAB “Vingida” pateiktam projektui. Pagal sulyginimo lentelėje nurodytus skirtumus, teismo įpareigojimu UAB “Bega” nesudaryti kliūčių, UAB “Vingida” pasirinktas antstolis faktinių aplinkybių konstatavimo protokolu (parsisiųsti [79,5 Kb] (siuntimai: 1451)) konstatavo, kad sandėlių bloko konstrukcijos atitinka UAB “Vingida” pateiktam projektui, kas reiškė, kad sandėlių konstrukcijos perdarytos nebuvo, nors Priešieškiniu už tai buvo reikalaujama sumokėti. Kadangi Priešieškinio suma buvo pagrįsta medžiagų ir darbų kiekiais, kurie viršijo bendrą konstrukcijoms pagal projektus metalo kiekį tonomis, kilo abejonė, kad UAB “Bega” pasitelkusi kitus rangovus, tame tarpe UAB “Saprega” ir UAB “Restitas”, galimai sufalsifikavo sutartis, atliktų darbų aktus bei atsiskaitymo dokumentus. Kadangi UAB “Bega” lygiagrečiai vykdė ir kitų objektų statybos darbus, kilo įtarimas, kad UAB “Bega” įformindama darbus kaip sandėlių bloko perdarymą, kurių neatliko, už juos sumokėjo kitoms įmonėms už kitus darbus, kurių UAB “Bega” neįformino. Išanalizavę UAB “Bega” pateiktus dokumentus sudarėme grafiką-neatitikimų vizualizaciją (buvo pateiktas teismui), kuris akivaizdžiai parodo, kad juose nurodytu terminu darbai negalėjo būti atliekami dėl jų neeiliškumo, todėl turėjo būti sufalsifikuotas arba Statybos darbų žurnalas, arba sufalsifikuoti UAB “Restitas” ir UAB “Saprega” darbų priėmimo-perdavimo aktai, o greičiausiai, kad teik aktai, tiek žurnalas.

UAB “Bega” galimo sukčiavimo mechanizmas
Neatitikimų vizualizacija pagal UAB "Bega" ir UAB "Saprega" pasirašytus atliktų darbų aktus, statybos darbų žurnalą ir užfiksuotas faktinės aplinkybės.

 

Iš neatitikimų vizualizacijos galime nustatyti, kad iki UAB ”Restitas” pirmuoju 2009 m. gegužės 5 d. atliktų darbų aktu nebuvo perdavęs projektinės dokumentacijos, UAB „Saprega“ jokių darbų atlikti negalėjo, nes neturėjo reikiamos projektinės dokumentacijos, nors pagal atliktų darbų aktus atliko beveik pusę mažesniojo sandėlio (26,5×84) metalo konstrukcijų darbų ir daugiau nei pusę uždengimo tentais darbų (juoda, mėlyna ir žalia spalvos). Pagal atliktų darbų aktus UAB „Saprega“ užbaigė dengti tentu mažesnį sandėlį tik atlikusi maždaug pusę metalo konstrukcijų montavimo darbų (prieštarauja logikai). Pagal statybos darbų perdavimo-priėmimo aktus UAB „Saprega“ metalo konstrukcijas montavo beveik 7 mėnesius, o pagal Statybos darbų žurnalą nepilną mėnesį. Pagal Statybos darbų žurnalą mažesniojo sandėlio uždengimo tentais darbus atliko rugsėjo spalio mėnesiais, kai UAB „Bega“ pasamdytas ekspertas kovo pabaigoje konstatavo, kad abiejų sandėlių tentai ir vartai yra sumontuoti (žurnalas neatitinka eksperto nustatytos realios tikrovės). Analogiškai yra įforminti didesniojo (33,5×160) sandėlio dokumentai: pagal darbų atlikimo aktus metalo konstrukcijos buvo baigtos vasario pradžioje nesant parengto projekto, kai pagal Statybos darbų žurnalą metalo konstrukcijų darbai su pertrauka buvo atliekami birželio – gruodžio mėnesiais; pagal Žurnalą tentais didesnis sandėlis buvo uždengtas vasario mėnesį, kai tuo tarpu pagal atliktų darbų aktus metalo konstrukcijų darbai buvo pradėti tik birželio mėnesį (prieštarauja logikai) ir pan.

Viskas vyko teismo akivaizdoje ginčą nagrinėjant teisme, tačiau teismas priemonių galimam nusikaltimui išaiškinti nesiėmė, o atvirkščiai sistemingai netenkino UAB “Vingida” prašymų išreikalauti sandorius patvirtinančius dokumentus, sudarydamas kliūtis įrodyti UAB “Bega” teismo akivaizdoje galimai daromus nusikaltimus (UAB Vingida teikė Prašymą dėl teisėjo nušalinimo (parsisiųsti [107,5 Kb] (siuntimai: 1652))).

Klaipėdos apygardos teismas priimdamas sprendimą dalinai tenkindamas UAB “Vingida” ieškinį neįvertino nei tai, kad visos konstrukcijos buvo pristatytos ir beveik pilnai sumontuotos, nei tai, kad UAB "Bega" buvo neatsiskaičiusi ne tik už atliktus ir nespėtus perduoti darbus bet ir už pagal pasirašytus perdavimo priėmimo aktus ir sąskaitas faktūras (parsisiųsti [287,82 Kb] (siuntimai: 992)) priimtus darbus.

 

2009-06-05-nutartis netenkinti dėl laikinųjų apsaugos priemonių (parsisiųsti [573,54 Kb] (siuntimai: 884))
2009-07-08-nutartis netenkinti dėl tečiojo asmens įtraukimo į bylą (parsisiųsti [361,25 Kb] (siuntimai: 916))
2010-06-01-nutartis per mėnesį pareikti darbų žurnalą (parsisiųsti [600,43 Kb] (siuntimai: 885))
2010-06-11-nutartis netrukdyti antstoliui užfiksuoti faktinės aplinkybės (parsisiųsti [539,26 Kb] (siuntimai: 954))
2010-08-19-nutartis netenkinti dėl papildomų įrodymų išreikalavimo (parsisiųsti [577,34 Kb] (siuntimai: 1053))

 

2009-09-15 Klaipėdos apygardos teismo sprendimas [3,87 Mb] (siuntimai: 237)
2010-09-27 PAREIŠKIMAS DĖL RAŠYMO APSIRIKIMO IR ARITMETINIŲ KLAIDŲ 2010-09-15 SPRENDIME IŠTAISYMO (parsisiųsti [60,5 Kb] (siuntimai: 359))
2010-10-05 NUTARTIS DĖL ARITMETINIŲ KLAIDŲ 2010-09-15 SPRENDIME IŠTAISYMO (parsisiųsti [385,14 Kb] (siuntimai: 231))

 

Procesas apeliacines instancijos teisme »

 

 

Kiti susiję įvykiai:

 • UAB “Bega” po vienašalio sutarties nutraukimo pripažinusi įsiskolinimą (parsisiųsti [287,82 Kb] (siuntimai: 992)), o pagal pareikštą ieškinį iš viso nesumokėjusi UAB “Vingida” už atliktus darbus daugiau nei 1,6 mln. litų, pateikė pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo (parsisiųsti [619,55 Kb] (siuntimai: 1237)) dėl neva tai neįskaityto avanso 135000 Lt sugrąžinimo. Pateiktuose teismui dokumentuose UAB “Bega” buvo pripažinusi, kad UAB “Vingida” atliko darbų už 2.473.870 mln. litų, o UAB “Bega” buvo sumokėjusi tik 1.777.237 Lt, t. y. pripažįstant nesumokėtą už priimtus darbus 696.633 Lt dalį, UAB “Bega” pareikalavo jiems grąžinti 135000 litų avansą apgavusi teismą nutylint, kad  UAB “Bega” nėra įvykdžiusi prievolės sumokėti UAB “Vingida” reikalaujamą, tame tarpe 696.633 Lt dalį, taip akivaizdžiai pažeidžiant leistinumo taisyklę nagrinėti bylą teismo įsakymo išdavimo tvarka. Klaipėdos miesto apylinkės teismas taip pat nepašalinęs minėto prieštaravimo, nesant aiškumo kur ir kaip avansas buvo neįskaitytas, tą pačią pareiškimo padavimo dieną  UAB “Bega” reikalavimą patenkino teisėjos Erikos Misiūnienės nutartimi (parsisiųsti [706,34 Kb] (siuntimai: 825)). Civilinėje byloje teisėjas Bertašius sprendime teismo įsakymu grąžinta avanso 135000 Lt suma nesumažino UAB “Bega” už darbus sumokėtos sumos (sumokėjus mažiau avanso, sumažėja už darbus sumokėta suma). Papildomas pareiškimas (parsisiųsti [388,93 Kb] (siuntimai: 1142)) ištaisyti teismo sprendime aritmetinę klaidą taip pat buvo netenkintinas.
 • Pradėjus nagrinėti civilinę bylą  UAB “Vingida”  pradėjo tikrinti VMI (parsisiųsti), tačiau esminių pažeidimų nebuvo rasta, o rasti buvo pašalinti.
 • Civilinis bylos nagrinėjimo metu, Klaipėdos apygardos prokuratūra ir FNTT 2009-09-02 iškėlė Igor Surnin baudžiamąją bylą už 100%  priklausančios įmonės turto pasisavinimą, areštavo 1 200 000 litų grynų pinigų kuriems gresia konfiskavimas, o Igor Surnin iki 10 metų nelaisvės. Ikiteisminis tyrimas taip pat vyko galimai peržengiant įstatymo ribas.
 • Prokuroras pateikė į baudžiamąją bylą sufalsifikuotus garso įrašus bandant nuslėpti, kad ikiteisminio tyrimo metu buvo užfiksuoti UAB “Bega” direktoriaus pavaduotojo - komercijos direktoriaus Laimono Rimkaus telefoniniai pokalbiai su UAB "Vakarų regiono statybų konsultacinis biuras" direktoriumi  Artūru Sabeckiu,  UAB “Restitas” direktore Onutė Klionauskiene ir UAB “Saprega” statybos direktoriumi Raimundu Giržadu, kurie patvirtina nurodytas aplinkybes dėl galimo dokumentų klastojimo ir sukčiavimo UAB “Bega” pateikiant dokumentus į civilinę bylą, o taip pat Laimono Rimkaus telefoniniai pokalbiai su UAB “Bega” teisininke Aldona Staponkiene, kuriuose pasisakoma dėl suinteresuotumo Igor Surnin baudžiamąją byla, o taip pat kurie  nevienareikšmiškai patvirtina UAB “Bega” interesais A. Staponkienės bendradarbiavimą su teisėsaugos institucijomis.

 

Kompiuterinėse laikmenose į bylą turėjusių būti pateiktų toliau nurodomų telefoninių pokalbių įrašų vietoje, buvo įrašyti kiti bylos  telefoniniai įrašai, tikintis, kad dėl didelio bendro įrašų valandų kiekio (28 dvd kompaktiniai diskai, viso 76 GB duomenų, kas sudaro virš 5500 valandų), nepateikti įrašai nebus pastebėti. Teismui pratęsus susipažinimo su baudžiamosios bylos medžiaga iki mėnesio laiko, buvo išsiaiškinta apie pateiktų įrašų sufalsifikavimą (pagal įrašų fiksavimo mechanizmą tokios klaidos būti negali). Baudžiamojoje byloje teismui patenkinus Igor Surnin  prašymą (38:parsisiųsti) , ikiteisminio tyrimo metu įrašyta ir bandyta nuslėpti telefoninių pokalbių dalis prokuroro buvo pateikta į baudžiamąją bylą.

 

 

 

2009 08 11 ekspertas A. Sabeckis konsultuoja L.Rimkų kaip pagrįsti virš 1 mln. litų nuostolių neturint medžiagų pirkimo dokumentų. Eksperto  žodžiai „...milijono tai nesurinksi iš to...“  ,  „...bijau, kad jie užklaus medžiagų pirkimo dokumentus...“ ir „...reikia sužaisti gudriau...“ t. y. atlikti ir pateikti teismui ekspertizę, remiantis UAB “Restitas” ir UAB “Saprega”, bet ne darbus atlikusios UAB “Vingida” dokumentais, pavadinant teismą nieko nesuprantančiais bukagalviais. 2009 08 16 UAB “Vingida” kreipėsi į teismą dėl dokumentų išreikalavimo, o 2009 08 19 gavome teismo nutartį netenkinti (parsisiųsti [577,34 Kb] (siuntimai: 1053)) UAB “Vingida” prašymo.

 

2009 08 26 Laimonas Rimkus kalbasi su projektuotojo UAB “Restitas” direktore Onutė Klionauskiene apie medinių konstrukcijų grūdų  sandėlio projektavimą ir apmokėjimus. Vėliau abu sutarė dėl susitikimo ir tą pačią dieną pasirašė darbų perdavimo priėmimo aktą (parsisiųsti [214,19 Kb] (siuntimai: 1122)) ne už grūdų sandėlio, o už UAB “Vingida” beveik pilnai pastatyto sandėlių bloko projektavimo darbus. Telefonu  O.Klionauskienė suderino dėl galimybės išrašyti dar vieną sąskaitą į priekį "...mes dabar išrašėm biški didesnę sąskaitėlę nei jūs apmokėjot... dabar, kad išsilygint ir mums nereiktų čia rašyti papildomai, mes į priekį tada dar vieną  parašytume kažkokią sumelę ir pasidengtume ką ten reikia..."

 

2009 09 09 pokalbyje O.Klionauskienė klausia "...ar mes susitinkam kada ir gal tada pagal tą kitą sutartėlę... aš tada  maždaug pasižiūriu kainelę, nes mums gi reikia susilipint su ana, ar mes aną naikinam?...“

 

2009 07 08 L.Rimkus telefonu kalbasi su naujojo rangovo UAB “Saprega” statybos direktoriumi Raimundu Giržadu apie UAB “Vingida” sandėlių ryšių papildymo darbus (papildomi darbai), kuriems atlikti iš viso reikės apie 4-5 tonų metalo. Pagal UAB “Bega” ir UAB “Saprega” pasirašytus aktus iš viso buvo sumontuota 250 tonų konstrukcijų, t.y. net 30 tonų  daugiau, nei UAB “Restitas” numatyta projektinėje dokumentacijoje viso sandėlių bloko montavimui.

 

2009 10 20 L.Rimkus telefonu kalbasi su su naujojo rangovo UAB “Saprega” statybos direktoriumi Raimundu Giržadu apie visiškai kitus darbus, t. y. nesusijusius su UAB “Vingida” pastatytais sandėliais, kuriuos pagal pokalbį po to įtraukė į UAB “Vingida” pastatyto sandėlių bloko perdarymo darbus. R.Giržadas klausia Rimkaus: „...aš kiek suprantu šitas gaminys eis dar pagal ana sutartį?...“, tuo pačiu aiškina „...mes dar pakolkas įtelpam į aną sutartį... mes vėl gaminį jums pateiktume su dokumentais, o aktavimą dirbtume kaip sandėlį vėl...“.

 

2009-09-03, t. y. nepaėjus nei parai po Igor Surnin suėmimo, A. Staponkienė jau buvo informuota ir pranešė L. Rimkui, kad „...Surniną vakar suėmė, už dokumentų klastojimą ir pinigų pasisavinimą... pasakykit ir generaliniam (A. Kuzmarskiui), mums gal bus į pliusą, mums dabar bus lengviau aišku, lengvesnis procesas...“.

 

A. Staponkienei grižus iš atostogų 2009 09 15 dieną:
A. Staponkienė: „...Esu jau darbe ir norėjau žinot paleido Igorį ar ne?...“
L. Rimkus: „... Aš nieko nekalbėjau nei su teisėjais nei su juristais, tiek visokių vidinių reikalų buvo, painformavau šefą (A. Kuzmarskį) ir tiek... tai gal Aldona jūs pasidomėkit...“
A. Staponkienė: „...būtinai pasidomėsiu, galvojau gal Jūs kartais iš kur nors sužinojote... o spaudoj nieko nebuvo, ne? o kaip čia viskas įdomiai...“
2009 09 30, t. y. už dviejų savaičių apie mano neva įvykdytą nusikaltimą informacija buvo paskelbta spaudoje...

 

A.Staponkiene buvusi seimo narė, civilinio ginčo metu ėjo teisininkės pareigas UAB “Bega”, palaikanti "gerus santykius" su prokuratūra (dirbo Vidaus reikalų ministerijos tarnybose, buvo suteiktas pulkininkės-leitenantės laipsnis. Nepatikrintais duomenimis: buvusi Klaipėdos apskrities VPK Viešosios policijos migracijos skyriaus pasų poskyrio viršininkė (Taikos pr. 63, Klaipėda, Ekonominės policijos pastate). Viktoro Baublio giminaitė, Klaipėdos apygardos prokuratūros sunkių nusikaltimų ikiteisminio tyrimo organizavimo skyriaus prokuroro Edvardo Staponkaus ex žmona.). Šią aplinkybę dalinai patvirtina tai, kad toje pačioje byloje atliekami ikiteisminio tyrimo veiksmai Laimono Rimkaus atžvigiu, dėl jo įkurtos ir veiklos nevykdančios UAB ”Dengta” tentinių uždangalų pardavimo UAB “Vingidai”, akivaizdžiai skyrėsi nuo kitų įtariamųjų atžvilgiu atliekamų veiksmų. Nors ikiteisminio tyrimo medžiagoje (parsisiųsti) L.Rimkus buvo minimas kartu su kitais įtariamaisiais, krata buvo atlikta tik jo namuose neatliekant kratos nei L.Rimkaus ofise, nei įmonės ar asmeniniame automobilyje, nekalbant apie suėmimą – kitų įtariamųjų sulaikymo dieną L. Rimkus net nebuvo pristatytas ar iškviestas į FNTT, pranešimas apie įtarimą išvis nebuvo įteiktas ir tik daugiau kaip po mėnesio laiko 2010 01 08 L.Rimkus formaliai buvo apklaustas, kai visi kiti asmenys buvo apklausti suėmimo dieną, t. y. 2009 09 02. Ikiteisminio tyrimo pareigūnams Altautui Jokūbauskui ir Dainiui Rimkui atliekant kratą L.Rimkaus namuose, jis turėjo galimybę laisvai kalbėtis telefonu ir apie pareigūnų atliekamus veiksmus jis informavo būtent A.Staponkienę.

 

Kratos atlikimo metu L. Rimkus telefonu informavo Aldona Staponkienę apie tai, kad pas jį atliekama krata.

 

Kitų įtariamųjų atžvilgiu ikiteisminio tyrimo pareigūnų ikiteisminio tyrimo veiksmai buvo akivaizdžiai skirtingi, pavyzdžiui, Igor Surnin atžvilgiu jie buvo atlikti net perdėtai siekiant rezultato, sąlygojusio net baudžiamųjų įstatymų pažeidimą:

 1. Igor Surnin buvo “paimtas” iš kitos ikiteisminio tyrimo įstaigos pradėjusios atlikti ikiteisminio tyrimo veiksmus;
 2. Automobilio krata buvo atlikta neturint sankcijos (35:parsisiųsti) du kartus iš eilės;
 3. Igor Surnin asmens krata nebuvo įforminta protokolu;
 4. Tarnybiniame pranešime (37:parsisiųsti) ir kratos protokole (34:parsisiųsti) suma buvo ~ 601872 Lt. Kad suma pasidarytų panašesnė į surastą automobilyje, prie nusikalstamų epizodų buvo pripliusuotas UAB “Vingida” pagal preliminarią sutartį (parsisiųsti [1,75 Mb] (siuntimai: 856)) sumokėtas 850000 Lt avansas už žemę, kurio sukčiavimo būdu neįmanoma nuslėpti dėl buhalterinėje apskaitoje apskaitytos  sumos, sudarančios reikalavimo teisę į avansą gavusį asmenį;
 5. Neteisėtai buvo iškratytos UAB "Vingidos konstrukcijos" patalpos, nes kratos metu UAB “Vingida” tuo adresu - Vilniaus pl. 8 patalpų nebenuomavo;
 6. Igor Surnin kratos atlikimo metu, jis neturėjo galimybės susisiekti telefonu pasitelkiant gynėją, jam iš karto po sulaikymo buvo paskirta griežčiausia kardomoji priemonė;
 7. Nors baudžiamąją bylą sudaro 9 tomai, maždaug po 200 psl. ir 28 dvd kompaktiniai diskai, kuriuose yra 76 GB duomenų, t. y. virš 380 000 failų, iš kurių virš 61000 audio failų, Prokuroras po kaltinamojo akto surašymo suteikė tik 2 darbo dienas susipažinti su visa ikiteisminio tyrimo medžiaga ir netenkino prašymo (parsisiųsti [553,43 Kb] (siuntimai: 1467)) skirti papildomai laiko, o skubiai perdavė bylą į teismą.

Procesiniuose dokumentuose nemotyvuotai, skirtingai toje pačioje baudžiamojoje byloje ikiteisminio tyrimo pareigūnų atlikti analogiški ikiteisminio tyrimo veiksmai atskirų asmenų atžvilgiu duoda pagrindo spręsti apie pareigūnų tendencingumą, suinteresuotumą ir neobjektyvumą, kurie galėjo pasireikšti per kitų asmenų įtaką, nes priešingu atveju ikiteisminio tyrimo veiksmai L.Rimkaus atžvigiu būtų atitikę bendrą jų atlikimo kontekstą. 

Sutapimas ar ne dėl baudžiamosios bylos iškėlimo, bet kilus civiliniam ginčui Laimono Rimakaus buvau perspėtas, kad jei ieškosiu teisybės “turėsiu problemų su valdiškais namais”. Suėmimo metu iš tyrimą atliekančio FNTT pareigūno gavau užuominą civilinę bylą užbaigti taikiai atsiimant civilinį ieškinį, tokiu atveju mane paleidžiant iš suėmimo iki teismo nuosprendžio įsiteisėjimo.

Aukščiau minėti sutapimai sudaro pagrindą tikimybei, kad baudžiamoji byla buvo užsakyta UAB Klaipėdos jūrų krovinių kompanijos “Bega” , nes ji turi didelę motyvaciją, kad UAB “Vingida” direktorius Igor Surnin kuo greičiau būtų nuteistas ne tik dėl tarp šių įmonių sprendžiamo civilinio ginčo, kuris šiuo metu perduotas nagrinėti apeliacine tvarka, bet ir siekiant išvengti atsakomybės už galimai padarytus prieš UAB “Vingida” nusikaltimus.

 

Artimiausia ateitis parodys ar teisingumas įtakingai ir eilinei įmonei taikomas vienodai,  ar prokuratūrai bus pakankamai informacijos užvesti baudžiamajai bylai UAB “Bega”, už jos  bandymus galimai apgaule pasisavinti UAB “Vingida” perduotą jai turtą (ikiteisminio tyrimo bylos dokumentai).

 

Bekompromisis elgesys su verslo partneriu neturėtų būti pavienis, informukite jeigu ir Jūs esate nukentėjęs nuo UAB “Bega”.

procesas apeliacines instancijos teism

Gairės: Bega sukčiavimas, Aloyzas Kuzmarskis, Aldona Staponkiene, Laimonas Rimkus, Artūras Sabeckis, Jonas Sabeckis, Onutė Klionauskienė, Raimundas Giržadas, Žydrūnas Bertašius, Erika Misiūnienė, FNTT, Klaipėdos apygardos teismas, Lietuvos apeliacinis teismas

Komentarai: