Publikavimo data 31-03-2011, 17:02

Surnin ir UAB "Vingida" baudžiamoji byla

 

Siekiu apsiginti nuo kaltinimo, kuriame paradoksą matau tame, kad ne įmonės, ne patikrinimus atlikusios VMI iniciatyva, o FNTT neaiškaus informacijos šaltinio pagrindu, man buvo iškelta baudžiamoji byla dėl įmonės turto pasisavinimo, kurioje esu direktoriumi ir savininku.  Mane buvo patalpinę į tardymo izoliatorių, areštavo apie 1,5 mln. litų, kuriems bandys pritaikyti konfiskavimą. Pagal prokuroro pareikštą kaltinimą gaunasi, kad prokuroras įmonei padėjo pagauti „vagį“ iš kuriuo atėmė visus atrastus įmonės pinigus, juos įmonei negrąžino, o direktorių pasodino, taip įmonę pasmerkiant visiškam likvidavimui. Kas “prašė” tokios pagalbos, kam tokia pagalba galėtų būti naudinga ir kas mano manymu yra tikrieji užsakovai ...

 

  Už kadro įtariamo neteisėtu praturtėjimu, FNTT skyriaus viršininko, A. Danieliaus komentaras (žr. pilną versiją nuo 2 min.): ...mums tavo babkių nereikia, mes kitų turim... patikėk manim...

 

Yra požymių, kad baudžiamoji byla buvo užsakyta UAB Klaipėdos jūrų krovinių kompanijos “Bega”, nes ji turi didelę motyvaciją, kad aš (UAB “Vingida” direktorius) kuo greičiau būčiau nuteistas ne tik dėl tarp šių įmonių sprendžiamo civilinio ginčo, kuris šiuo metu perduotas nagrinėti apeliacine tvarka, bet ir siekiant išvengti atsakomybės už galimai padarytus prieš UAB “Vingida” nusikaltimus.

 

 

Tai patvirtina ikiteisminio tyrimo metu užfiksuoti UAB “Bega” direktoriaus pavaduotojo Laimono Rimkaus telefoniniai pokalbiai su Aldona Staponkiene*, kuriuose pasisakoma dėl suinteresuotumo mano baudžiąmaja byla, o taip pat kurie  nevienareikšmiškai patvirtina UAB “Bega” interesais A. Staponkienes bendradarbiavimą su teisėsaugos institucijomis.

 

 

2009-09-03, t. y. nepaėjus nei parai po Igor Surnin suėmimo, A. Staponkiene jau buvo informuota ir pranešė L. Rimkui, kad „...Surniną vakar suėmė, už dokumentų klastojimą ir pinigų pasisavinimą... pasakykit ir generaliniam (A. Kuzmarskiui), mums gal bus i pliusą, mums dabar bus lengviau aišku, lengvesnis procesas...“.

 

A. Staponkienei grižus iš atostogų 2009 09 15 diena:
A. Staponkiene: „...Esu jau darbe ir norėjau žinot paleido Igori ar ne?...“
L. Rimkus: „... Aš nieko nekalbėjau nei su teisėjais nei su juristais, tiek visokių vidinių reikalų buvo, painformavau šefą (A. Kuzmarski) ir tiek... tai gal Aldona jus pasidomėkit...“
A. Staponkiene: „...būtinai pasidomėsiu, galvojau gal Jus kartais iš kur nors sužinojote... o spaudoj nieko nebuvo, ne? o kaip čia viskas įdomiai...“. 2009 09 30, t. y. už dviejų savaičių apie mano neva įvykdytą nusikaltimą informacija buvo paskelbta spaudoje...

 

* A.Staponkiene buvusi seimo narė, palaikanti "gerus santykius" su prokuratūra (dirbo Vidaus reikalu ministerijos tarnybose, buvo suteiktas pulkininkes-leitenantes laipsnis. Nepatikrintais duomenimis: buvusi Klaipėdos apskrities VPK Viešosios policijos migracijos skyriaus pasų poskyrio viršininke (Taikos pr. 63, Klaipėda, Ekonomines policijos pastate). Viktoro Baublio giminaite, Klaipėdos apygardos prokuratūros sunkių nusikaltimų ikiteisminio tyrimo organizavimo skyriaus prokuroro Edvardo Staponkaus ex žmona.).

 

Kitos su ikiteisminiu tyrimu susiję faktinės aplinkybės [išsamiau]

 

 

Už kadro įtariamo neteisėtu praturtėjimu, FNTT skyriaus viršininko, A. Danieliaus komentaras (nuo 2 min.): ...mums tavo babkių nereikia, mes kitų turim... patikėk manim...

 

Bylos nagrinėjimas (teismo posėsžių datos) »

 

[išsamiau]

 

Bylos esmė

 

Baudžiamoje - ekonominėje byloje man yra pareikštas kaltinimas dėl sukčiavimo (182 str. 2 d.), svetimo turto pasisavinimo (183 str. 2 d.), apgaulingos apskaitos tvarkymo (222 str. 1 d.) ir žinomai suklastotų dokumentų laikymo bei panaudojimo (300 str. 2 d.). Esu kaltinamas pasisavinęs UAB „Vingida“ priklausančius 1.511.582 litų, nesumokėjęs 106.258 Lt mokesčių Valstybei. Kaltinamasis aktas 2011 02 28 buvo perduotas Klaipėdos apygardos teismui, baudžiamoji byla paskirta teisėjui Savinijui Katauskui. Prokuroras Linas Kiaurakis.

 

 

Bylos faktinės aplinkybės: inkriminuojamas nusikaltimo mechanizmas, paslaugų suteikimo aplinkybės, pinigų judėjimas, visų asmenų parodymų apibendrinimas

Bylos esme
 • Visų asmenų (pirminių ir vėlesnių) parodymų apibendrinimas [parsisiųsti]
 • Visų įmonių pinigų judėjimas (analize)
  Dėmesio! Jūs neturite teisių matyti paslėptą tekstą.

 

Minėtų kaltinimų esmė yra ta (išskyrus žinomai suklastotų dokumentų laikymą ir panaudojimą, kurio esmė nurodoma toliau), kad aš, UAB „Vingida“ direktorius Igor Surnin, veikdamas vieninga tyčia bendrininkų grupe su Giedriumi Brazdeikiu, turėdamas išankstinį tikslą pasisavinti UAB „Vingida“ pinigines lėšas, UAB „Vingida“ vardu sudariau fiktyvius sandorius su Giedriaus Brazdeikio vadovaujamomis UAB „Afrula“, UAB „Daregra“, UAB „Sultan international company“ ir UAB „Statarta“ dėl tariamų rinkos analizės, tarpininkavimo, klientų paieškos, potencialių klientų verbavimo, klientų pritraukimo paslaugų suteikimo, patalpų nuomos bei nekilnojamojo turto pardavimo. Giedrius Brazdeikis užpildęs sąskaitas faktūras, įrašydamas melagingus duomenis apie suteiktas paslaugas, jas pateikė UAB „Vingida“. UAB „Vingida“ apmokėjus sąskaitas faktūras, Giedrius Brazeikis iš minėtų įmonių paėmęs grynus pinigus grąžindavo juos UAB „Vingida“ direktoriui Igor Surnin, tokiu būdu jam apgaulingai tvarkant buhalterinę apskaitą ir pasisavinant UAB „Vingida“ pinigines lėšas.

 

Su kaltinimais  nesutinku, kadangi:

 1. Giedrius Brazdeikis veikdamas UAB „Afrula“, UAB „Daregra“, UAB „Sultan international company“ ir UAB „Statarta“ vardu suteikė minėtas paslaugas ir pateikė bei sudarė preliminarią žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartį. Sandoriai buvo įforminti laikantis Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 13 straipsnio 1 dalies reikalavimų, buvo pasirašytos sutartys, darbų perdavimo-priėmimo aktai (žr. Finansiniai dokumentai). Giedriaus Brazdeikio veiklos pasekmėje UAB „Vingida“ sudarė sutartis su trečiaisiais asmenimis dėl rangos darbų atlikimo, gavo iš šių sandorių pajamas, t.y. UAB „Vingida“ iš G.Brazdeikio gavo realias paslaugas, padidino pardavimus, ketino įsigyti žemę, todėl turėjo pareigą už suteiktas paslaugas sumokėti Giedriaus Brazdeikio atstovaujamoms įmonėms, kurių vardu jis deklaravo veikiąs ir su kuriomis UAB “Vingida” buvo sudariusi atitinkamas sutartis.
 2. Visi sandoriai buvo sudaryti su veikiančiomis UAB „Afrula“, UAB „Daregra“, UAB „Sultan international company“ ir UAB „Statarta“, nei viena įmonė nebuvo pripažinta kaip veiklos nevykdanti įmonė. Šią aplinkybę patvirtina bylos dokumentai: visose įmonėse buvo mokami atlyginimai, buvo atsiskaitoma su tiekėjais, mokamos kredito lizingo įmokos, atliekamos kitos ūkinės operacijos, teikiamos finansinės ataskaitos, mokami mokesčiai, išmokami akcininkų įnašai ir kt. (žr. FNTT specialisto išvadas). Šiai dienai dvejoms iš keturių įmonių iškeltos bankroto bylos (žr. Įmonių statusas), kuriose UAB “Vingida” nėra kreditoriumi, kas patvirtina, kad įmonės turėjo kreditorių, nes vykdė komercinę veiklą. Visi tuometiniai minėtų įmonių direktoriai, išskyrus UAB “Statarta” direktorių (O.Barkovskij), tame tarpe G.Brazdeikis, ir šiuo metu yra įmonių direktoriais (žr. vėlesni parodymai). Todėl kyla natūralus klausimas, ar galėjo visi direktoriai, taip pat pasamdyta įmonė vesti visų minėtų įmonių buhalterinę apskaitą neįtarti, kad sudarinėjami fiktyvus sandoriai (žr. Schemą)? Aplinkybė, kad nei vienas iš direktorių ir buhalterinę apskaitą vedusi įmonė nežinojo apie neva tai sudarinėjamus fiktyvius sandorius, tik patvirtina tokių sandorių sudarymo realumą.
 3. UAB „Vingida“ už jai suteiktas paslaugas minėtoms įmonėms sumokėjo, tai neginčijamai įrodoma bankiniais pavedimais ir kasos pajamų orderiais:
  - 850 000 Lt buvo sumokėtas avansas už žemę;
  - už 80000 Lt buvo sumokėta už nuomojamas patalpas;
  - už likusius 560 000 Lt buvo sumokėta už tarpininkavimo, klientų paieškos, reklamos ir marketingo paslaugas (žr. Finansiniai dokumentai).

 4. UAB “Vingida” sumokėtos sumos už suteiktas tarpininkavimo paslaugas sudaro tik apie 7% nuo įmonės apyvartos per 2007 - 2008 metus (žr. UAB “Vingida” išvada dėl įmonės veiklos). Toks procentas atitinka realią komercinę praktiką už teikiamas tarpininkavimo paslaugas.
 5. UAB „Afrula“, UAB „Daregra“, UAB „Sultan international company“ ir UAB „Statarta“ iš UAB „Vingida“ pinigus už paslaugas gavo, jas įtraukė į savo buhalterinę apskaitą ir kiekviena iš šių įmonių gautas lėšas išleido savo reikmėms tenkinti, tai užfiksuojant buhalterinėje apskaitoje.
 6. Jokių įrodymų, išskyrus vieno kaltinamojo Giedriaus Brazeikio parodymus, kad Giedrius Brazdeikis grąžino apie 1,5 mln. litų Igor Surnin byloje nėra. Byloje rašytiniai įrodymai, kad UAB „Afrula“, UAB „Daregra“, UAB „Sultan international company“ ir UAB „Statarta“ pinigus iš UAB „Vingida“ gavo ir išleido savo reikmėms priešpastatomi kaltinamojo Giedriaus Brazeikio parodymams, be jokių kitų įrodymų, kad  jis virš 1,5 milijono litų sumą grąžino Igor Surnin.
 7. Pasisavinimas yra tada, kai kaltininkas jam patikėtą ar jo žinioje esantį turtą ar turtinę teisę tyčia neteisėtai ir neatlygintinai paverčia savo turtu, t. y. ima elgtis su svetimu turtu kaip su nuosavu, ir taip padaro žalą turto savininkui. Šiuo atveju turto savininkas (UAB "Vingida") nepateikė ieškinio, o baudžiamojoje byloje, išskyrus kaltinamojo Giedriaus Brazdeikio parodymus, nėra nei vieno įrodymo, patvirtinančio, kad aš paverčiau, bandžiau paversti įmonės turtą savu, ar elgiausi su juo kaip su nuosavu, nes byloje nėra jokių įrodymų, kad man buvo grąžinami, pervedami ar kitais būdais perduodami UAB „Vingida“ kitoms įmonėms sumokėti pinigai, o taip pat, kad automobilyje surasti pinigai susiję su sandoriais, kurie buvo atlikti beveik prieš metus laiko.
 8. Ikiteisminio tyrimo metu automobilyje surastai grynųjų pinigų sumai buvo “pritaikyta“ neva neteisėtai sudarytais sandoriais panaši suma, kurių neteisėtumas Kaltinamajame akte patvirtinamas pakeistais vieno suinteresuoto asmens Giedriaus Brazdeikio parodymais (žr. Vėlesni parodymai), kuris pagal bylos duomenis, klastodamas dokumentus, iš gautų pinigų išsimokėjo sau ir kitiem akcininkams virš 1 mln. lt*. Teismui palaikius Brazdeikio parodymus patikimais, tai sudarys jam ir kitiem akcininkams galimybę pasisavinti išsimokėtus pinigus, o įmonėms susigrąžinti sumokėtus mokesčius*.
  * Minėtose Giedriaus Brazdeikio vadovaujamose įmonėse, per laikotarpį nuo 05.06.2008 iki 30.01.2009, buvo išmokėta akcininkų įnašų 1.017.000 Lt, grąžinta paskola 200.000 Lt, viso per laikotarpį išleista 1.536.189 Lt (žr. Schemą).

 9. Kitų asmenų parodymai nepatvirtina aplinkybės, kad Giedrius Brazdeikis UAB “Vingida” sumokėtus minėtoms įmonėms pinigus grąžindavo Igor Surnin, o minėtų įmonių buhalteriniai duomenys patvirtina, kad Giedrius Brazdeikis dalį jam perduotų pinigų išsimokėjo sau ir grąžindavo būtent juos perdavusiems asmenims.

Teismui pripažinus mano kaltę, bus sudarytas precedentas panaikinti didelį kiekį realių finansinių dokumentų ir finansipnių įsipareigojimų dėl vieno suinteresuoto ir tiesiogiai susijusio asmens parodymų, o teisėsaugos institucijoms užteks vienintelio asmens parodymų tam, kad bet kurį verslininką ir už bet kokį sandorį butų galima apkaltinti sukčiavimu, svetimo turto pasisavinimu, dokumentų klastojimu ir t. t.

 

Baudžiamojoje byloje esu kaltinamas žinomai suklastotų Rusijos Federacijos išduotų vairuotojų pažymėjimų laikymu bei vieno jų panaudojimu.

Su tokiu kaltinimu nesutinku, nes man nuolat gyvenusiam Lietuvos Respublikoje pagal teisės aktų nuostatas Rusijos federacijos pažymėjimas negali sukelti teisinių pasekmių (nesuteikia teisės vairuoti transporto priemones), todėl toks vairuotojo pažymėjimas neatitinka BK 300 str. nusikaltimo dalykui keliamų reikalavimų, o taip pat jis negali būti nusikaltimo priemone (pagaminant netikrą dokumentą, dokumentas yra nusikaltimo dalykas, o jį panaudojant – nusikaltimo padarymo priemonė). Žinomai suklastoto vairuotojo pažymėjimo panaudojimas paneigiamas tuo, kad netikras vairuotojo pažymėjimas buvo pateiktas jį sustabdžiusiam pareigūnui ne Igor Surnin iniciatyva, nes jis policijos pareigūnui pasakė, kad su savimi neturi vairuotojo pažymėjimo, o policijos pareigūno nurodymu atliekant nesankcionuotą kratą.

Kaltinimo nepagrįstumą grindžiame procesiniais pažeidimais, kad ikiteisminį tyrimą privalėjo pradėti atlikti ne FNTT, o galimai padarytą nusikaltimą nustatę Klaipėdos miesto 1-jamas policijos komisariato ikiteisminio tyrimo pareigūnai, o taip pat neteisėtai atlikta automobilio ir asmens krata.

 

Kitos su ikiteisminiu tyrimu susiję faktinės aplinkybės

 

 

Už kadro įtariamo neteisėtu praturtėjimu, FNTT skyriaus viršininko, A. Danieliaus komentaras (nuo 2 min.): ...mums tavo babkių nereikia, mes kitų turim... patikėk manim...


 1. Igor Surnin buvo “paimtas” iš kitos ikiteisminio tyrimo įstaigos pradėjusios atlikti ikiteisminio tyrimo veiksmus;
 2. Automobilio krata buvo atlikta neturint sankcijos du kartus iš eilės;
 3. Igor Surnin asmens krata nebuvo įforminta protokolu;
 4. Tarnybiniame pranešime ir kratos protokole suma buvo ~ 601872 Lt, kad suma pasidarytų panašesnė į surastą automobilyje, buvo prie nusikalstamų epizodų buvo pripliusuotas UAB “Vingida” pagal preliminarią sutartį sumokėtas 850000 Lt avansas už žemę, kurio sukčiavimo būdu neįmanoma nuslėpti dėl buhalterinėje apskaitoje apskaitytos  sumos;
 5. Neteisėtai buvo atlikta krata UAB "Vingidos konstrukcijos" patalpose;
 6. Igor Surnin kratos atlikimo metu neturėjo galimybės susisiekti su gynėju, jam iš karto po sulaikymo buvo paskirta griežčiausia kardomoji priemonė;
 7. Nors baudžiamąją bylą sudaro 9 tomai, maždaug po 200 psl. ir 28 dvd kompaktiniai diskai, kuriuose yra 76 GB duomenų, t. y. virš 380 000 failų, iš kurių virš 61000 audio failų, Prokuroras po kaltinamojo akto surašymo suteikė tik 2 darbo dienas susipažinti su visa ikiteisminio tyrimo medžiaga ir netenkino prašymo skirti papildomai laiko, o skubiai perdavė bylą į teismą;
 8. 2009 06 11 UAB “Vingida” turėjo mokestinį patikrinimą, kuriuo metu VMI nenustatė, kad sandoriai su įmonėmis dėl kurių esu kaltinamas buvo fiktyvūs;
 9. Prokuroras pateikė į baudžiamąją bylą sufalsifikuotus garso įrašus bandant nuslėpti, kad ikiteisminio tyrimo metu buvo užfiksuoti UAB “Bega” direktoriaus pirmojo pavaduotojo - komercijos direktoriaus Laimono Rimkaus telefoniniai pokalbiai su UAB “Vakarų regiono konsultacinis biuras” direktoriumi  Artūru Sabeckiu,  UAB “Restitas” direktore Onute Klionauskiene ir UAB “Saprega” statybos direktoriumi Raimundu Giržadu, kurie patvirtina nurodytas aplinkybes dėl galimo dokumentų klastojimo ir sukčiavimo UAB “Bega” pateikiant dokumentus į civilinę bylą, o taip pat Laimono Rimkaus telefoniniai pokalbiai su UAB “Bega” teisininke Aldona Staponkiene, kuriuose pasisakoma dėl suinteresuotumo Igor Surnin baudžiamają byla, o taip pat kurie  nevienareikšmiškai patvirtina UAB “Bega” interesais A. Staponkienės bendradarbiavimą su teisėsaugos institucijomis. [išsamiau]
Kitos su ikiteisminiu tyrimu susiję faktinės aplinkybės

Gairės: Savinijus Katauskas teisėjas, Linas Kiaurakis, Donatas Blinstrubas, Klaipėdos apygardos prokuratūra, Klaipėdos apygardos teismas, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, FNTT, Arūnas Danielius

Komentarai:

^
Pranešu,Jums ,kad procesinių pažeidimų yra begalybė,kuriuos turėjo skųsti Jūsų advokatas arba jis nesupranta išvis operatyvinio darbo.Pvz.2009-09-03 FNTT pareigūno tarnybiniame pranešime teigiama,kad buvo rasta
191050euro,189680JAV ir taip toliau.Nors kratos metu automobilio rasta keletą litų ir viskas,net buvo užmiršta įrašyti,kad buvo paimtas kažkoks Jūsų vairuotojo pažymėjimas.Krata atlikta be kviestinių,nors gi pareigūnai ruošėsi šiai operacijai,tai turėjo galvoti apie šio procesinio veiksmo teisėtumą.Toliau atliekamas atpažinimas nuotraukų,nedalyvaujant kviestiniams,negi nebuvo galima skųsti dėl to.Prokuratūra rašytame prašyme dėl pripažinimo kratos teisėtumo rašo vieną ir teikia teisėjui,nors gi iš veiksmų FNTT matosi ir rastų daiktų,kad nėra jokių nusikalstamų daiktų rasta ir taip toliau,tai yra virtinė BPK pažeidimų ir tai turėjo matyti advokatas ir Jus,žinoma skelbti konkursus,tačiau tokiuose žaidimuose nedalyvauju,nes raštiškai rašyti Jums,kad advokatas padarė klaidas yra neetišką pagal advokato etikos kodeksą.Pagarbiai.
A.Medelis
 • Advokatas

 • 18 Geg 2011 12:43
^
Ką reiškia Igor Surnin buvo “paimtas” iš kitos ikiteisminio tyrimo įstaigos pradėjusios atlikti ikiteisminio tyrimo veiksmus?
^
Advokatas,

Klaipėdos miesto vyriausiojo policijos komisariato Patrulinės rinktinės patruliams pristačius Igor Surnin į Klaipėdos miesto 1-ojo policijos komisariatą jame buvo pradėti atlikti ikiteisminio tyrimo veiksmai, todėl Igor Surnin galėjo būti perduotas FNTT tik prokuroro pavedimu.

Visos su šiuo klausimu susijusios aplinkybės yra nurodytos baudžiamosios bylos medžiagoje.
 • Darius S

 • 19 Geg 2011 11:52
^
Situacija nera eiline ir byla sudetinga ir idomi.
Keleta panasiu bylu esu turejes, taciau manyciau, kad jums reiketu su didesne darbo patirtimi advokato, kuris tokio pobudzio bylu butu turejes ne viena.
Jusu bylai reiketu tinkamai pasiruosti, kad bandyti itikinti teiseja nesant jusu veiksmuose nusikaltimo sudeties.

Sekmes Jums.
ForkPlayer