Publikavimo data 12-03-2013, 19:34

Kauno apygardos teismas pastatė tašką dėl Klaipėdos apygardos teismo teisėjo S. Katausko teismo posėdžio protokolo klastojimo.

 

2011-06-15 Klaipėdos apygardos teismui buvo pateiktas civilinis ieškinys [130,5 Kb] (siuntimai: 1231), kuris nusprendęs, kad civilinis ieškinys yra su trūkumais, grąžino jį trūkumams pašalinti (nenustatė termino trūkumams pašalinti), paskelbdamas žodinę-protokolinę nutartį, o teismo posėdžio protokole surašė priešingai, nei buvo pasakyta teismo posėdyje.

 

Garso įraše įrašyta teisėjo teismo posėdžio metu paskelbta nutarties dalis: ...nutariau, kaip sakant, civiliniu ieškovu įtraukti dabar į bylą nesant ieškinio...

Ta pati nutartis parašyta teismo posėdžio protokole: ...Teisėjas nutarė neįtraukti civiliniu ieškovu UAB Vingida, kadangi byloje nėra civilinio ieškinio...

 

 

 

Dėl teisėjo S. Katausko galimai padaryto nusikaltimo (teismo posėdžio protokolo klastojimo) buvo kreipiamasi į LR Generalinę prokuratūrą [61,5 Kb] (siuntimai: 1198), Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūrą,  Klaipėdos apylinkės ir apygardos teismus. Lietuvos apeliacinio teismo nutartimi [31,89 Kb] (siuntimai: 389) byla buvo perduota nagrinėti Kauno apygardos teismui, kuris atmetė I.Surnin skundą [686,4 Kb] (siuntimai: 997) palikus galioti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-10-10 nutartį [81,49 Kb] (siuntimai: 368).

 

Dabar daugu daugiausiai galima pasakyti, kad ne suklastojo, o „...įrašė ne taip kaip pasakė...“ t. y. nusikaltimo nėra. Siakiamas rezultatas Galimos pasekmės ~ 1,5 mln. UAB „Vingida“ priklausančių lėšų konfiskavimas.

 

Po „incedento“ naujai paskirti įmones (UAB „Vingida“) ir mano (I. Surnin) gynėjai nebesupažindinami su teismo posėdžio protokolais, kai praktiškai visos teisėjo (S. Katauskas) priimamos nutartys yra protokolinės. Po bylos grąžinimo prokurorui (2011-07-04 dienos) ivyko virš 20 teimo posėdžių. Byla keistu sutapimu (skirsto kompiuteris) sugrįžo tam pačiam teisėjui.

 

Supažindinimas su bylos medžiaga

 

Susiję dokumentai »

Publikavimo data 7-12-2011, 18:50

Klaipėdos apygardos prokuratūros prokuroro L. Kiaurakio tendencingas interviu

 

"Balticum" TV žinios 2011-12-06: ...skandalingos finansinės bylos nagrinėjimas ... [išsamiau]

[išsamiau
Publikavimo data 31-03-2011, 17:02

Surnin ir UAB "Vingida" baudžiamoji byla

 

Siekiu apsiginti nuo kaltinimo, kuriame paradoksą matau tame, kad ne įmonės, ne patikrinimus atlikusios VMI iniciatyva, o FNTT neaiškaus informacijos šaltinio pagrindu, man buvo iškelta baudžiamoji byla dėl įmonės turto pasisavinimo, kurioje esu direktoriumi ir savininku.  Mane buvo patalpinę į tardymo izoliatorių, areštavo apie 1,5 mln. litų, kuriems bandys pritaikyti konfiskavimą. Pagal prokuroro pareikštą kaltinimą gaunasi, kad prokuroras įmonei padėjo pagauti „vagį“ iš kuriuo atėmė visus atrastus įmonės pinigus, juos įmonei negrąžino, o direktorių pasodino, taip įmonę pasmerkiant visiškam likvidavimui. Kas “prašė” tokios pagalbos, kam tokia pagalba galėtų būti naudinga ir kas mano manymu yra tikrieji užsakovai ...

 

  Už kadro įtariamo neteisėtu praturtėjimu, FNTT skyriaus viršininko, A. Danieliaus komentaras (žr. pilną versiją nuo 2 min.): ...mums tavo babkių nereikia, mes kitų turim... patikėk manim...

 

Yra požymių, kad baudžiamoji byla buvo užsakyta UAB Klaipėdos jūrų krovinių kompanijos “Bega”, nes ji turi didelę motyvaciją, kad aš (UAB “Vingida” direktorius) kuo greičiau būčiau nuteistas ne tik dėl tarp šių įmonių sprendžiamo civilinio ginčo, kuris šiuo metu perduotas nagrinėti apeliacine tvarka, bet ir siekiant išvengti atsakomybės už galimai padarytus prieš UAB “Vingida” nusikaltimus.

 

 

Tai patvirtina ikiteisminio tyrimo metu užfiksuoti UAB “Bega” direktoriaus pavaduotojo Laimono Rimkaus telefoniniai pokalbiai su Aldona Staponkiene*, kuriuose pasisakoma dėl suinteresuotumo mano baudžiąmaja byla, o taip pat kurie  nevienareikšmiškai patvirtina UAB “Bega” interesais A. Staponkienes bendradarbiavimą su teisėsaugos institucijomis.

 

 

2009-09-03, t. y. nepaėjus nei parai po Igor Surnin suėmimo, A. Staponkiene jau buvo informuota ir pranešė L. Rimkui, kad „...Surniną vakar suėmė, už dokumentų klastojimą ir pinigų pasisavinimą... pasakykit ir generaliniam (A. Kuzmarskiui), mums gal bus i pliusą, mums dabar bus lengviau aišku, lengvesnis procesas...“.

 

A. Staponkienei grižus iš atostogų 2009 09 15 diena:
A. Staponkiene: „...Esu jau darbe ir norėjau žinot paleido Igori ar ne?...“
L. Rimkus: „... Aš nieko nekalbėjau nei su teisėjais nei su juristais, tiek visokių vidinių reikalų buvo, painformavau šefą (A. Kuzmarski) ir tiek... tai gal Aldona jus pasidomėkit...“
A. Staponkiene: „...būtinai pasidomėsiu, galvojau gal Jus kartais iš kur nors sužinojote... o spaudoj nieko nebuvo, ne? o kaip čia viskas įdomiai...“. 2009 09 30, t. y. už dviejų savaičių apie mano neva įvykdytą nusikaltimą informacija buvo paskelbta spaudoje...

 

* A.Staponkiene buvusi seimo narė, palaikanti "gerus santykius" su prokuratūra (dirbo Vidaus reikalu ministerijos tarnybose, buvo suteiktas pulkininkes-leitenantes laipsnis. Nepatikrintais duomenimis: buvusi Klaipėdos apskrities VPK Viešosios policijos migracijos skyriaus pasų poskyrio viršininke (Taikos pr. 63, Klaipėda, Ekonomines policijos pastate). Viktoro Baublio giminaite, Klaipėdos apygardos prokuratūros sunkių nusikaltimų ikiteisminio tyrimo organizavimo skyriaus prokuroro Edvardo Staponkaus ex žmona.).

 

Kitos su ikiteisminiu tyrimu susiję faktinės aplinkybės [išsamiau]

 

 

Už kadro įtariamo neteisėtu praturtėjimu, FNTT skyriaus viršininko, A. Danieliaus komentaras (nuo 2 min.): ...mums tavo babkių nereikia, mes kitų turim... patikėk manim...

Bylos esmė

 

Baudžiamoje - ekonominėje byloje man yra pareikštas kaltinimas dėl sukčiavimo (182 str. 2 d.), svetimo turto pasisavinimo (183 str. 2 d.), apgaulingos apskaitos tvarkymo (222 str. 1 d.) ir žinomai suklastotų dokumentų laikymo bei panaudojimo (300 str. 2 d.). Esu kaltinamas pasisavinęs UAB „Vingida“ priklausančius 1.511.582 litų, nesumokėjęs 106.258 Lt mokesčių Valstybei. Kaltinamasis aktas 2011 02 28 buvo perduotas Klaipėdos apygardos teismui, baudžiamoji byla paskirta teisėjui Savinijui Katauskui. Prokuroras Linas Kiaurakis. [Išsamiau]

 

 

Bylos nagrinėjimas (teismo posėsžių datos) »

 

[išsamiau]
Publikavimo data 25-03-2011, 17:45

 

UAB “Bega” galimo dokumentų klastojimo - sukčiavimo mechanizmas (procesas pirmos instancijos teisme)

 

Igor Surnin 1993 m. įsteigta ir jo vadovaujama UAB “Vingida” pagal sutartį su UAB “Bega” pilnai pagamino sandėlių bloko konstrukcijas, pristatė jas į UAB “Bega” teritoriją ir atliko beveik visus statybos montavimo darbus už daugiau nei 3 mln. litų. UAB “Vingida” atlikti darbai siekė maždaug iki 95 % nuo visų sutartyje darbų ir apie tai ne kartą UAB “Bega” buvo raštu informuota (parsisiųsti [1,2 Mb] (siuntimai: 1081)). Jei UAB “Bega” būtų laiku pateikusi reikiamus statybos dokumentus, priėmusi atliktus darbus ir už juos atsiskaičiusi, o taip pat nesudariusi dirbtinių kliūčių darbams vykdyti užstatant atraminius blokus montuojamų konstrukcijų viduje bei nekėlusi papildomų reikalavimų susijusių su sutarties pakeitimais (išvardinta siųstame Begai rašte (parsisiųsti [441,82 Kb] (siuntimai: 314))), UAB “Vingida” darbus butų atlikusi anksčiau nei sutartyje numatytu laiku. UAB “Vingida” atlikti darbai iki sutarties nutraukimo buvo užfiksuoti pačios UAB “Bega” samdyto antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokole bei video medžiagoje, kurie vėliau buvo pateikta teismui.

 

 

Pačios UAB “Bega” tuojau po sutarties nutraukimo užfiksuotoje video medžiagoje akivaizdžiai matosi sumontuotos pagrindinės konstrukcijos, sumontuota didžioji dalis tentinės dangos ir šalia pagrindinių konstrukcijų gulinčios smulkios detalės. Taip pat matosi atraminiai blokai, kurie nuo pat konstrukcijų montavimo pradžios trukdė atlikti sandėlių bloko montavimo darbus.

 

Visa su UAB "Bega" susirašinėjimo medžiaga [1,73 Mb] (siuntimai: 294).

Likus nedideliai darbų daliai (skirtingų šaltinių vertinamų nuo 5 iki 10 %), UAB “Bega” nepagrįstai vienašališkai nutraukė sutartį ir darbus nutarė užbaigti pasisamdžiusi kitus rangovus. UAB “Bega” vienašališkai nutraukusi sutartį, UAB “Vingida” vertinimu, nesumokėjo už atliktus darbus daugiau nei 1,6 mln. litų, todėl UAB “Vingida” su ieškiniu kreipėsi į teismą. Klaipėdos apygardos teismo iškeltoje civilinėje byloje UAB “Bega” pareiškė priešieškinį...

ForkPlayer