Publikavimo data 27-06-2011, 16:29

UAB "Bega" nutrauktas ikiteisminis tyrimas

 

Galimai padarytų nusikaltimų esmė (ištrauka iš mano parodymų [126,5 Kb] (siuntimai: 287))

 

Saprega: R. Giržadas, P.A.Petrulis Sutarė su L.Rimkumi ar A.Kuzmarskiu atlikti kitus darbus ir suklastoti aktus, neva tai atliko Vingidos sandėlio perdarymo darbus, o realiai atliko kitus darbus. Patvirtina grafikas (yra byloje), tel. pokalbiai (yra byloje) ir kt. (žr. 2 lentelė).
Restitas: O.Klionauskienė Sutarė su L.Rimkumi ar A.Kuzmarskiu suklastoti sutartį, neva atliko projektavimo darbus, o realiai atliko kitų objektų projektavimo darbus. Patvirtina grafikas (yra byloje), tel. pokalbiai (yra byloje) ir kt. (žr. 2 lentelė).
Vakarų regiono statybų konsultacinis biuras: J. Sabeckis Žinojo, kad Saprega neatliko darbų, t. y. suklastojo aktus. Sutarė su L.Rimkumi ar A.Kuzmarskiu suklastoti ekspertizės akta Nr. 2 ir atliko ekspertizės akta Nr. 2 pagal neegzistuojantį Restito projektą. Tai patvirtina aplinkybė, kad Restito projektas ekspertizės sudarymo dienai dar neegzistavo, o taip pat grafikas (yra byloje),  tel. pokalbiai (yra byloje) ir kt. (žr. 2 lentelė).
Bega: E. Černiauskas Žinojo, kad Saprega neatliko darbų, t. y. suklastojo aktus. Teisme jis patvirtino, kad angarai nebuvo demontuoti. Patvirtina teismo posėdžio įrašas (priedas Nr. 4) ir kt. (žr. 2 lentelė).
L. Rimkus Jis yra vykdytojas, realizavo A. Kuzmarskio sumanymą. Remiantis paaiškinimais civilinėje byloje, jis turėtų viską painioti, bandyti nukreipti nuo temos dėmesį ir viską neigti. Patvirtina civilinės bylos teismo posėdžio protokolas, grafikas (yra byloje), tel. pokalbiai (yra byloje) ir kt. (žr. 2 lentelė).
A. Kuzmarskis Darbų vykdymo metu viską realiai kontroliavo, jis apie viską būdavo detaliai informuotas. Jis yra galimas organizatorius ir "pelno" gavėjas, todėl viską jis neigs arba vers ant savo pavaldinių (galimai ant  Rimkaus). Manau, kad tvirtins, kad neva tik pasirašinėjo dokumentus kuriuos jam ruošė L. Rimkus.

 

* A.Kuzmarskis jei aš neklystu apklausai net nebuvo kviečiamas.

 

 

Klaipėdos apskrities VPK NTB ENTS baudžiamojoje byloje dėl UAB „Bega“ ir jos darbuotojų galimai padarytų nusikaltimų atliekamas ikiteisminis tyrimas akivaizdžiai buvo vilkinamas (galiausiai nutrauktas), kai galimai padaryti nusikaltimai buvo tiek akivaizdūs, kad net ikiteisminio tyrimo pareigūnas susipažinęs su skundo medžiaga žodžiu patvirtino, kad didesnių klaidų padarant nusikalstamą veiką nesugalvosi (garso įrašo 43.26 min.) “…as nesupratau kaip tokias klaidas daryti, tai čia didesnių klaidų nesugalvosi...” bei nusikalstamų aplinkybių išsiaiškinimo paprastumą (garso įrašo 20.40 min.) “...gi čia nesunku išsiaiškinti, kvieti Sapregos darbuotoją ant kilimo ir klausi... “... Šis ikiteisminio tyrimo pareigūnas buvo pakeistas kitu, kuris jau nebeįžvelgė padarytų nusikaltimų ir nutraukė ikiteisminį tyrimą.

 

2011-06-09 Apklausa "..artimiausiu metu sulauksi sprendimo... pagal tai ka as cia manau reikia cia ikiteisminio tyrimo ir as manyciau jaigu tu principingai toliau kariausi tai neturetu buti kaip tu sakai atfutbolinimas nes is tikruju na akis bato tie tavo pateikti dokumentai jaigu man dabar sakytu nutrauk ta tyrima tai as nezinau ka as tada daryciau.."

 

Byloje kurioje akivaizdžiai buvo padarytas nusikaltimas prieš mano nuo 1993 metų vadovaujamą bendrovę, pagal 2011-05-11 bendrovės pranešimą [188,5 Kb] (siuntimai: 1156) pradėtame ikiteisminiame tyrime [229,87 Kb] (siuntimai: 853) daugiau kaip per pusantrų metų laiko net nebuvo nepareikšti įtarimai (galiausiai byla buvo nutraukta), o beveik po metų iš tų pačių teisinių santykių dėl kurių tuo metu vyko ginčas bendros kompetencijos teisme, man pačiam buvo iškelta dar viena baudžiamoji byla (proof link), kurioje tuos pačios prokurorės (V. Tilvikienė)  buvo pareikšti įtarimai [110,15 Kb] (siuntimai: 253) už veiksmus, už kuriuos administracinės nuobaudos numatytos net ne ATPK, o kitame įstatyme (LR statybos įstatyme), už tokius veiksmus atsakomybę numato administracinė teisena. Atmetus mano prašymus dėl ikiteisminio tyrimo papildymo [10,38 Mb] (siuntimai: 1365) byla suskubo perduoti nagrinėjimui Klaipėdos apylinkės teismui, kuriame šiuo metu yra šališkai nagrinėjama - visi Begos ir prokurorės (V.Tilvikienės) prašymai yra tenkinami, o mano yra atmetami.

 

Atsitiktinumai ar ne, tačiau dalis dokumentų man išvis nebuvo įteikiami (susipažinau teisme), o į mano raštus buvo atsakoma "......pagal prokuratūros dokumentų valdymo sistemoje užregistruotus duomenis matyti, jog Jums buvo pateiktas..." (proof link [2,2 Mb] (siuntimai: 768)) t.  y. nesvarbu, kad jų nebuvau gavęs. Kaltinamasis aktas [941,13 Kb] (siuntimai: 807) naujoje baudžiamojoje byloje buvo surašytas Begos gimtadienio progą (proof link), o nutarimas [278,53 Kb] (siuntimai: 191) atsisakyti panaikinti nutarimą nutraukti ikiteisminį tyrimą Begos atžvilgiu buvo parengtas mano gimtadienio progą.

 

Akivaizdų ikiteisminio tyrimo pareigūnų tendencingumą, o taip pat ir pareikštų įtarimų absurdiškumą patvirtina tai, kad dokumento, kurio suklastojime esu kaltinamas aš negaminau, nespausdinau, nepasirašiau, nenauduojau ir iš vis jo nebuvau matęs.  Po to kai ikiteisminio tyrimo pareigūnam pareiškiau, kad dokumente parašas yra ne mano, o brolio, kuris tuo metu dirbo mano vadovaujamoje įmonėje inžinieriumi, tuomet pranešimas apie itarimą buvo šiek tiek pakoreguotas.


Iš pirminių 2012-10-24 pareikštų įtarimų [110,15 Kb] (siuntimai: 253): „Igor Surnin budamas... ...juose įrašydamas tikrovės neatitinkančius duomenys, apie tai, kad UAB „Vingida“ turi galiojantį kvalifikacijos atestatą Nr. 1617 būtiną darbams atlikti bei apie pateiktų duomenų tikrumą patvirtindamas savo parašu...

 

Iš vėliau pateiktų 2012-12-14 pareikštų įtarimų [118,75 Kb] (siuntimai: 765): „...ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje ir nenustatytu laiku, veikdamas per nesuvokusius jo nusikalstamos veikos pobūdžio: UAB „Vingida“  inžinierių Andrej Surnin, kuris žodžiu susitarė su Tatjana Tonkiene, turinčia kvalifikacijos atestatą Nr. 2152, ir, kurie savo parašais patvirtino Metalinio tentinio pastato 33,5x160x6 techninį projektą...

 

Byla už analogišką Begos rangovo UAB "Restitas" veiksmą (projektavimas neturint tinkamo atestato) buvo nutraukta, su ikiteisminio tyrimo nutraukimo pagrindais man net nebuvo leista susipažinti (proof link).

 

Šie pateikti pavyzdžiai akivaizdžiai parodo, kad vieniem galima daryti bet kokius nusikaltimus ir kaip tokios bylos yra "gesinamos", ir kaip bet ką kitą galima nuteisti už "orą".

 

Baudžiamosios bylos man buvo iškeltos po to, kai mano vadovaujama bendrovė su ieškiniu kreipėsi į teismą dėl skolos priteisimo iš vienos daugeliui gerai žinomos bendrovės.


Begos ikiteisminio tyrimo dokumentai:

Begos rangovo UAB "Restitas" nutrauktos bylos dokumentai:

 

I.Surnin nauja baudžiamoji byla:

 

 

 

Klaipėdos apylinkės teisme nagrinėjamoje byloje

 

* Bylos_dokumentai.pdf [416,21 Mb] (siuntimai: 872)

Bylos_dokumentai2.pdf [4,25 Mb] (siuntimai: 1088)

bb2-bylos-dokai-del-restito-atestato-prokurores-pateikta-medziaga-tpp-protokolai.pdf [10,99 Mb] (siuntimai: 872)

http://www.advokatokonkursas.lt/bega/12-uab-bega-galimo-sukciavimo-mechanizmas.html
ForkPlayer