Publikavimo data 22-02-2013, 08:35

Lietuvos apeliacinis teismas būtent taip nusprendė išspręsti šią bylą

 

Byla kurioje buvo pakankamai duomenų išspręsti ją rašytinio proceso tvarka, tačiau teismas, susidedančios iš A. Bukavinienės, V. Čekanauskaitės ir A. Driuko nusprendė nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka ir šalims neprašant, tačiau šalių sąskaita skyrė Teismo ekspertizę už 28 000 litų. Remiantis kitų specialistų išvadomis, teismo ekspertas Teismo ekspertizės akte neobjektyviai, o galimai ir nusikalstamai nustatė, kad sandėlių bloko eksploatacija yra negalima (neleistina), o defektų ištaisymo kaina yra virš 1‘000‘000 litų.

 

Ekspertas vienu atveju neatlikęs skaičiavimų, kitu atveju nenustatęs net faktinės konstrukcijų būklės pateikė skaičiavimais nepagrįstas naujas aplinkybės (kas nebuvo nagrinėta pirmoje instancijoje) dėl galimų nuostolių virš 1 mln. lt atsiradimo ir šiuo pagrindų teismo kolegija matomai ketina priimti Begai palankų sprendimą, nors teismo ekspertizės išvada taip pat patvirtino, kad UAB „Bega“ pateikė melagingą informaciją ir suklastotų dokumentų pagrindų prašė priteisti 2,261 mln. litų išlaidas. Gavę tokią eksperto išvadą, teismas turėjo pranešti prokurorui apie kito dalyvaujančio asmens veiksmus turinčius nusikalstamos veikos požymių, tačiau teismas jokių veiksmų neatliko.


Šalys skirti teismo ekspertizę apeliacinės instancijos teismo neprašė, tačiau teismas įpareigojo abi šalis sumokėti lygiomis dalimis po 14000 litų, o Vingidai atsisakius mokėti, už ekspertizę sutiko (nors byloje nėra jokio tai patvirtinančio dokumento) sumokėti UAB „Bega“. Teismui buvo siūlomas ekspertas už dvigubai pigesne kainą, tačiau teismas paskyrė „savo“ Leoną Ustinovičių, o UAB Vingidai atsisakius mokėti, už ekspertizė neaiškiu pagrindu apmokėjo kita šalis.

 

Prieš skiriant ekspertizę teisėja (A. Bukavinienė) pasikvietė į teismą ekspertą (prieš skiriant ekspertizę teisėja A. Bukavienė teismo ekspertą raštinėje, akivaizdoje UAB „Vingida“ atstovo, supažindino su bylos medžiaga, ekspertui susipažinus su bylos medžiaga kalbėjosi su ekspertu koridoriuje, nors ekspertas iki ekspertizės paskyrimo nėra bylos proceso dalyviu ir neturi būti supažindinimas su byla), taip pažeisdama CPK reikalavimus bei išankstiniais pasisakymais ekspertizės klausimas galėjusi įtakoti  eksperto neobjektyvumą. Pirmos instancijos teismas tokius klausimus išsprendė vienu oficialiai surašytu, byloje esančiu raštu ekspertui, tačiau byloje esant pakankamai įrodymų, ekspertizės neskyrė.


Byloje, kurioje buvo surinkta pakankamai įrodymų,  kurioje jau buvo atlikta viena ekspertizė ir abi šalys ja rėmėsi, teismas būtent taip nusprendė išspręsti šią bylą, taip pat neatsižvelgiant į tai, kad pagal pirmos instancijos teismo atmestą priešieškinį taikytos laikinosios apsaugos priemonės – turto areštas virš 2‘000‘000 Lt tęsiasi apie 4 metus laiko, taip užkertant kelią UAB „Vingida“ pagrindinės veiklos vykdymui.

Komentarai: