Publikavimo data 2-04-2011, 15:27

 

  • Pagal šiame tinklalapyje nurodytą baudžiamosios bylos medžiagą, konkurso būdu skubiai ieškau advokato ginti mane teisme baudžiamoje - ekonominėje byloje, kurioje esu kaltinamas dėl sukčiavimo, svetimo turto pasisavinimo, apgaulingos apskaitos tvarkymo ir dokumentų klastojimo. Atstovavimo sutarties sąlygos bus derinamos su geriausius atsakymus į pateiktus klausimus atsakiusiais advokatais. Atsakymais į klausimus skelbiamas ir konkursas dėl teisinės konsultacijos. Konkurse dėl teisinės konsultacijos (geriausių atsakymų į klausimus) gali dalyvauti ir asmenys neturintys teisės būti gynėjais baudžiamosiose bylose. Trys geriausiai atsakę į klausimus asmenys, bus apdovanoti premijomis po 1500 Lt, 1000 Lt ir 500 Lt ...
  • Siekiu apsiginti nuo kaltinimo, kuriame paradoksą matau tame, kad ne įmonė, o prokuratūra iškėlė man baudžiamą bylą dėl įmonės turto pasisavinimo, kurioje esu 100% savininku ir, direktoriumi, mane, kaip pagrindinį valdymo organą buvo patalpinę į tardymo izoliatorių, areštavo virš 1,2 mln. litų, kuriems bandys pritaikyti konfiskavimą, todėl pagal pareikštą kaltinimą gautųsi, kad prokuroras imonei padėjo pagauti „vagį“ iš kuriuo atėmė visus atrastus įmonės pinigus, juos įmonei negrąžino, o direktorių pasodino, taip įmonę pasmerkiant visiškam likvidavimui. Kas “prašė” tokios pagalbos, kam tokia pagalba galėtu buti naudinga ir kas mano manymu yra tikrieji užsakovai ...

Publikavimo data 26-03-2011, 15:07

 

Konkursas dėl teisinės konsultacijos ir tolimesnio atstovavimo

 

Pagal šiame tinklalapyje nurodytą baudžiamosios bylos medžiagą, konkurso būdu skubiai ieškau advokato su kuriuo gali būti pasirašyta atstovavimo sutartis ginti mane teisme baudžiamoje - ekonominėje byloje, kurioje esu kaltinamas dėl sukčiavimo, svetimo turto pasisavinimo, apgaulingos apskaitos tvarkymo ir dokumentų klastojimo. Kaltinamasis aktas    buvo perduotas Klaipėdos apygardos teismui 2011 02 28.

 

Atstovavimo sutarties sąlygos bus derinamos su geriausius atsakymus į pateiktus klausimus atsakiusiais advokatais. Atsakymais į klausimus skelbiamas ir konkursas dėl teisinės konsultacijos. Konkurse dėl teisinės konsultacijos (geriausių atsakymų į klausimus) gali dalyvauti ir asmenys neturintys teisės būti gynėjais baudžiamosiose bylose.

Trys geriausiai atsakę į klausimus asmenys, bus apdovanoti premijomis po 1500 Lt, 1000 Lt ir 500 Lt.

Dalyvavimui Konkurse dėl advokato ir konkurse dėl teisinės konsultacijos prašome:

  • Registruotis dalyvauti konkurse iki 2011-05-24 dienos atsiunčiant savo rekvizitus e-paštu:
  • Parsisiųsti klausimus [37,5 Kb] (siuntimai: 1098), atsakyti ir atsiųsti atsakymus iki 2011-05-30 dienos e-paštu:

Atstovavimo sutarties sąlygų derinimo klausimus apima advokatų išdėstyta  preliminariai įvertinta darbo apimtis, bylos perspektyva, tolimesnių veiksmų planas, atstovavimo kaina, informaciją apie atstovavimo kainodarą.

 

Visi gauti atsakymai į klausimus, dalyvavusių asmenų skaičius, tame tarpe ir konkurso nugalėtojai bus paskelbti šiame puslapyje iki 2011-06-06 dienos.


Konkursas bus laikomas įvykusiu, jei bus gauta nemažiau kaip 20 atsakymų į visus klausimus. Konkursui dėl teisinės konsultacijos neįvykus, premijos už geriausius atsakymus gali, bet neprivalo būti išmokamos.

 

Neturint galimybės ar nepageidaujant dalyvauti konkurse kreipiuosi į Jus dėl teisinės konsultacijos atsakant į vieną ar kelis klausimus pasirinktinai.

 

Klausimai.doc parsisiųsti [37,5 Kb] (siuntimai: 1098)

 

Konkurso pabaiga

 

Advokato konkursas ir konkursas dėl teisinės konsultacijos neįvyko dėl per mažo aktyvumo atsakant į konkurso klausimus, kuris nesudarė galimybės atskleisti advokatus turinčius patirtį analogiškose bylose bei tartis dėl atstovavimo sutarties sudarymo su advokatu, bent minimaliai susipažinusiu su baudžiamąja byla, kurioje ieškau mane atstovaujančio gynėjo. Dėkojame visiems atsakiusiems į dalį klausimų ir palaikiusiems naują idėją surasti labiausiai tinkamą gynėją, ar bet kokia forma jame dalyvavusiems. Neatsižvelgiant į tai, kad tiek advokato konkursas, tiek konkursas dėl teisinės konsultacijos neįvyko, apdovanojome 300 Lt premija esamoje situacijoje geriausią, t.y. į daugiausiai klausimų atsakiusį advokatą Darių Katauską.

Kadangi pagal konkurso sąlygas neatsirado galimybė surasti gynėją, kuris turėtų patirtį analogiškose bylose ir iki atstovavimo sutarties sudarymo būtų realiai įvertinęs bylos specifiką, darbų apimtis ir kitas atstovavimo aplinkybes, todėl nematome galimybės sustiprinti gynybą dar vienu advokatu. Tačiau toks poreikis neišnyko ir jei ateityje, pagal konkurso sąlygas, paaiškės tinkamas gynėjas ginti mane nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje, atstovavimo sutarties pagrindu pritrauksiu jį į vykstantį baudžiamosios bylos nagrinėjimą.

 

Šiuo tikslu interneto svetainė advokatokonkursas.lt veiks toliau, kol bus pasirinktas gynėjas gynybos pozicijai sustiprinti.

 

ForkPlayer