Publikavimo data 16-03-2013, 18:58

Elitinis Lietuvos teismas gina iki „ausų“ apsimelavusią Klaipėdos „Bega“

 

Bylos nagrinėjimas vyko dalyvaujant civilinių bylų pirmininkui A. Driukui, kuris prieš pat paskutinį teismo posėdį pasitraukė iš kolegijos, jo vietą prieš vieną dieną iki bylos nagrinėjimo užėmė buvęs Klaipėdos miesto pirmininkas A. Gailiūnas. Atrodo atsitiktinumas...


„Pasirenkant savo klientus, pasirenkate savo ateitį“ (Seth Godin)


Tai pirmoji byla nuo kuriuos viskas ir prasidėjo 2008 metų pabaigoje. Iki šio ginčo bendrovė beveik du dešimtmečius pelningai dirbo, neturėjo jokių bylų, skolų ar kreditų. Ginčas kilo dėl Klaipėdos „Begai“ pastatytų sandėlių už kuriuos pastaroji „Vingidai“ nesumokėjo virš 1,6 mln. lt

 

Civilinė bylą apeliacinės instancijos teismas, susidedantis iš A. Bukavinienės, V. Čekanauskaitės ir A. Gailiūno (A. Driuko), nusprendęs nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, išsprendė bylą keliuose teismo posėdžiuose: vieno teismo posėdžio metu teismas atsisakė išklausyti (užkirto kelią) telefoninių pokalbių (1) ir prieštaraujant bei neprašant šalims, nusprendė skirti ekspertizę, prieš paskyrimą į teismą  pasikvietė matomai “savą” ekspertą(2), kuris vėliau neobjektyviai, o galimai nusikalstamai nustatė virš 1 mln. nuostolių dėl statybos darbų ir remiantis nepagrįstomis teismo eksperto pateiktomis naujomis aplinkybėmis (kuriuos nebuvo nagrinėtos pirmoje instancijoje), nesuteikus galimybės UAB “Vingida” pateikti paneigiančius įrodymus bei paaiškinimus, bylą  išnagrinėjo.

 

Byla buvo išnagrinėta nedalyvaujant UAB „Vingida“ atstovams, atmetus prašymą atidėti posėdį dėl ligos [24,5 Kb] (siuntimai: 2917), bei atmetus prašymą prijungti papildomus įrodymus (parengtas kitų ekspertų išvadas, paneigiančias teismo eksperto išvadas) [1,96 Mb] (siuntimai: 1646), taip užkertant kelią (eliminavus galimybę) paneigti apeliacinio teismo iniciatyva į bylą naujai gautus įrodymus (nesudaryta galimybė nei pateikti paaiškinimus, nei pateikti įrodymus paneigiančias teismo eksperto akte surašytas išvadas). Teismas akivaizdžiai neteisingai išsprendė klausimą dėl papildomų įrodymų prijungimo, kadangi jie buvo išsiųsti iki teismo posėdžio pradžios t. y. 2013-03-07 elektroninių paštu [1,96 Mb] (siuntimai: 1646) ir tą pačią dieną buvo išsiųsti registruotu paštu, kuriuos teismas gavo 2013-03-09 dieną, tačiau teismas savo rašte melagingai nurodė dokumentus gavęs tik 2013-03-12 [237,58 Kb] (siuntimai: 730). Teismo atsakymas patvirtinta, kad su papildomais įrodymais jis yra susipažinęs, todėl jų nevertinant, Lietuvos apeliaciniame teisme vykdomas formalus teisingumas.

 

(1) Telefoniniuose pokalbiuose yra atsitiktinai ir teisėtais būdais teisėsaugos institucijų užfiksuoti l.e.p. „Begos“ direktoriaus pasisakymai, dėl galimai padarytų nusikaltimų pateikiant melagingą informaciją teismui ir suklastotų dokumentų pagrindu pareiškiant reikalavimą prisiteisti 2,261 mln. lt išlaidas, pavadinant teismą nieko nesuprantančiais bukagalviais (panašu tai teismo neįžeidė), tačiau kolegija nusprendusi bylą išspręsti “Bega” naudai, nusprendė to „negirdėti“. Šiuos telefoninių pokalbių garso įrašus teismas gavo 2011-11-08 [408 Kb] (siuntimai: 212), tačiau 2012-02-23 teismo posėdžio metu, atsisakydamas juos išklausyti, vietoje paties “Bega” byloje dalyvaujančio atstovo nurodomos aplinkybės, kiek po vienašalio Sutarties nutraukimo naujasis rangovas atliko darbų, paskyrė brangiai kainuojančią ekspertizę.

 

Viskas atrodo taip, kad nors „Bega“ ir po priesaika prisipažintų suklastojusi dokumentus bei padariusi nusikaltimus, kolegija šito nebūtu išgirdusi...

 

Panašu, kad teismas telefoninius pokalbius jau buvo išklausęs, todėl sąmoningai užkirto kelią juos perklausyti teismo posėdžio metu (ieškovo atstovai buvo techniškai pasirengę pagarsinti teismo turimo kompaktinio disko turinį). Akivaizdu, kad juos išklausius, tai galėjo nulemti ekspertizės nepaskyrimą (pirmos instancijos teismui ji nebuvo reikalinga, teismas netenkino “Vingidos” prašymo ją skirti, o vėliau surinkus įrodymus, prašyti būtinybė išnyko).

Vaizdžiai sakant, “turgus” užtruko kelis kartus ilgiau nei pačių pokalbių išklausimas.

 

(2) Teismas šalims neprašant paskyrė dar vieną ekspertizę (viena buvo atlikta atsakovo iniciatyva, ne teismo eksperto). Prieš ją skirdamas pasikvietė į teismą teismo ekspertą (prieš skiriant ekspertizę teisėja A. Bukavienė teismo ekspertą raštinėje, akivaizdoje UAB „Vingida“ atstovo, supažindino su bylos medžiaga, ekspertui susipažinus su bylos medžiaga, atėjusi į raštinę teisėja pasikvietė ekspertą iš raštinės pasikalbėti, nors ekspertas iki ekspertizės paskyrimo nėra bylos proceso dalyviu ir neturi būti supažindinimas su byla), taip pažeisdama CPK reikalavimus bei išankstiniais pasisakymais ekspertizės klausimas galėjusi įtakoti eksperto neobjektyvumą. Teismui buvo siūlomas ekspertas už dvigubai pigesnę kainą [436,42 Kb] (siuntimai: 1217), tačiau teismas paskyrė ekspertą su kuriuo galima pasikalbėti, kuris net neturi konstrukcijų dalies atestato - Leoną Ustinovičių, o UAB Vingidai atsisakius už ekspertizę mokėti, neaiškiu kokiu pagrindu už ją apmokėjo kita šalis. Ekspertas vienu atveju neatlikęs skaičiavimų, kitu atveju nenustatęs net faktinės konstrukcijų būklės išvadose pateikė skaičiavimais nepagrįstas naujas aplinkybes (kas nebuvo nagrinėta pirmoje instancijoje) dėl galimų nuostolių virš 1 mln. lt atsiradimo ir šiuo pagrindu, aišku iš anksto, kad teismo kolegija priims Begai palankų sprendimą, nors teismo ekspertizės išvada taip pat patvirtino, kad UAB "Bega" pateikė melagingą informaciją ir suklastotų dokumentų pagrindų prašė priteisti 2,261 mln. lt išlaidas. "Vingidos" nuomone, teismas gavęs tokią eksperto išvadą, turėjo pranešti prokurorui apie kito dalyvaujančio asmens veiksmus turinčius nusikalstamos veikos požymių, tačiau atvirkščiai, užkirtus UAB "Vingidai" kelią pateikti paaiškinimus bei  kitų ekspertų prieštaraujančias išvadas [3,13 Mb] (siuntimai: 1051), kurių dalis buvo išsiųsta elektroniniu paštu [339,54 Kb] (siuntimai: 649) teisėjų kolegijos pirmininkei A. Bukavinienei, "Begos" melagystės teismui Lietuvos apeliacinio teismo bus “įteisintos”.


 

 

Sprendžiant klausimą dėl taikos sutarties (ieškovui buvo pasiūlyta 300‘000 lt), ieškovui nesutikus dėl per mažos pasiūlytos sumos argumentuojant pirmos instancijos priimtu sprendimu (priteisė apie 1 mln. lt), teismo kolegija naudojo „svarius“ argumentus... Atsakovo akivaizdų melą civilinių bylų pirmininkas (A.Driukas) laikė tiesiog skirtingomis pozicijomis...

Ieškovas: „...padariau viską, kad su jais susitarti, tačiau dabar jau pasiekus apeliacinę instanciją norėčiau, kad teismas nuspręstu teisingai...“
Kolegija: „...pirma instancija, yra tik trečdalis proceso...pagalvokit, kiek kainuoja ir kainos laikas ir ekspertizės, kiek kainuos jeigu eisit į Aukščiausią teismą ir byla vėl būtu grąžinta į pirmą instanciją, ir vėl visas ratas, ir čia pastatas stovi, o pinigų nėra, o čia natūra pinigai, natūra šiandien....“.
Ieškovas: „...nebeturiu daugiau ko prarast...šiandienai praradau praktiškai viską, ir šeimą, panašu, kad ir laisvę, įmone kurią 1993 metais pats įsteigiau dėl teismo uždėtų areštų, yra praktiškai sužlugdyta...“.
Kolegija:  „...tai spręskit situacija kuo greičiau, nes taip ne tik įmonę bet ir sveikatą galima prarasti...“
Atsakovas: „...o, jeigu viena šalis nesumokės už ekspertizę?...“
Kolegija: „...atsisakymas ekspertizės vertinimas tos šalies nenaudai, kaip įrodymo jos nenaudai nebuvimas...“
Ieškovas: „...įmonėje nėra lėšų, dėl įmonei uždėtų virš 2 mln. lt areštų, įmonė virš trijų metų nevykdo veiklos...“
Kolegija: „...tarkitės taikiai ... jeigu spręsite dar 4 metus, tai dar 4 metus bus uždėtas areštas... tai linkime bendradarbiauti...“

 

 

Lietuvos apeliacinis teismas nusprendęs ginti iki „ausų“ apsimelavusią šalį ir priimti atsakovui palankų sprendimą, net nesuteikęs galimybės ieškovui UAB „Vingida“, kuris kreipėsi į teismą pažeistų teisų gynybos, pateikti paaiškinimus...


Vertinant šią bylą atskirai, nesimato to, kad po nedidelės įmonės kreipimosi į teismą dėl skolos iš UAB „Bega“ priteisimo ginčas išsiplėtė į dar kelias atskiras bylas, dvi iš kurių buvo iškeltos UAB „Vingidai“ ir jos direktoriui, galima pastebėti teismų palankumą „Begos“ atžvilgiu, pasireiškiantį neobjektyvumu, tendencingumu, kurį, Vingida nuomone, galima būtų paaiškinti tik suinteresuotumu. Vertinant bendrą visų nagrinėjamų bylų kontekstą, atkreiptinas dėmesys į elementarią aritmetiką, parodančią disbalansą tarp ginčo šalių akivaizdžiai Begos naudai:išsamiau...

Telefoninių pokalbių garso įrašus teismas gavo 2011-11-08, tačiau 2012-02-23 teismo posėdžio metų neleido jų išklausyti neva nebuvo sprendžiamas jų prijungimo klausimas
Publikavimo data 22-02-2013, 08:35

Lietuvos apeliacinis teismas būtent taip nusprendė išspręsti šią bylą

 

Byla kurioje buvo pakankamai duomenų išspręsti ją rašytinio proceso tvarka, tačiau teismas, susidedančios iš A. Bukavinienės, V. Čekanauskaitės ir A. Driuko nusprendė nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka ir šalims neprašant, tačiau šalių sąskaita skyrė Teismo ekspertizę už 28 000 litų. Remiantis kitų specialistų išvadomis, teismo ekspertas Teismo ekspertizės akte neobjektyviai, o galimai ir nusikalstamai nustatė, kad sandėlių bloko eksploatacija yra negalima (neleistina), o defektų ištaisymo kaina yra virš 1‘000‘000 litų.

 

Ekspertas vienu atveju neatlikęs skaičiavimų, kitu atveju nenustatęs net faktinės konstrukcijų būklės pateikė skaičiavimais nepagrįstas naujas aplinkybės (kas nebuvo nagrinėta pirmoje instancijoje) dėl galimų nuostolių virš 1 mln. lt atsiradimo ir šiuo pagrindų teismo kolegija matomai ketina priimti Begai palankų sprendimą, nors teismo ekspertizės išvada taip pat patvirtino, kad UAB „Bega“ pateikė melagingą informaciją ir suklastotų dokumentų pagrindų prašė priteisti 2,261 mln. litų išlaidas. Gavę tokią eksperto išvadą, teismas turėjo pranešti prokurorui apie kito dalyvaujančio asmens veiksmus turinčius nusikalstamos veikos požymių, tačiau teismas jokių veiksmų neatliko.


Šalys skirti teismo ekspertizę apeliacinės instancijos teismo neprašė, tačiau teismas įpareigojo abi šalis sumokėti lygiomis dalimis po 14000 litų, o Vingidai atsisakius mokėti, už ekspertizę sutiko (nors byloje nėra jokio tai patvirtinančio dokumento) sumokėti UAB „Bega“. Teismui buvo siūlomas ekspertas už dvigubai pigesne kainą, tačiau teismas paskyrė „savo“ Leoną Ustinovičių, o UAB Vingidai atsisakius mokėti, už ekspertizė neaiškiu pagrindu apmokėjo kita šalis.

 

Prieš skiriant ekspertizę teisėja (A. Bukavinienė) pasikvietė į teismą ekspertą (prieš skiriant ekspertizę teisėja A. Bukavienė teismo ekspertą raštinėje, akivaizdoje UAB „Vingida“ atstovo, supažindino su bylos medžiaga, ekspertui susipažinus su bylos medžiaga kalbėjosi su ekspertu koridoriuje, nors ekspertas iki ekspertizės paskyrimo nėra bylos proceso dalyviu ir neturi būti supažindinimas su byla), taip pažeisdama CPK reikalavimus bei išankstiniais pasisakymais ekspertizės klausimas galėjusi įtakoti  eksperto neobjektyvumą. Pirmos instancijos teismas tokius klausimus išsprendė vienu oficialiai surašytu, byloje esančiu raštu ekspertui, tačiau byloje esant pakankamai įrodymų, ekspertizės neskyrė.


Byloje, kurioje buvo surinkta pakankamai įrodymų,  kurioje jau buvo atlikta viena ekspertizė ir abi šalys ja rėmėsi, teismas būtent taip nusprendė išspręsti šią bylą, taip pat neatsižvelgiant į tai, kad pagal pirmos instancijos teismo atmestą priešieškinį taikytos laikinosios apsaugos priemonės – turto areštas virš 2‘000‘000 Lt tęsiasi apie 4 metus laiko, taip užkertant kelią UAB „Vingida“ pagrindinės veiklos vykdymui.

Publikavimo data 8-03-2012, 14:17

UAB “Bega” galimo dokumentų klastojimo - sukčiavimo mechanizmas (procesas apeliacines instancijos teisme)

 


   
Ieškovas apskundė pirmos instancijos teismo sprendimo dalį, kuria nebuvo priteista už visus atliktus darbus (priteista tik už perduotus darbus), tame tarpe ir papildomai atliktus darbus. Ieškovui negalint vykdyti pagrindinės veiklos dėl atsakovo prašymu pirmos instancijos teismo taikytų laikinųjų apsaugos priemonių - uždėto 2‘392‘316,79 litų sumai arešto,  ieškovas  praėjus beveik metams laiko po apeliacinio skundo pateikimo apeliacinės instancijos teismui, pateikė 2011-10-07 prašymą [1,41 Mb] (siuntimai: 1238), kuriuo apeliacinės instancijos teismo prašė pagal galimybes kuo greičiau paskirti teismo posėdį ir bylą išnagrinėti apeliacine tvarka. Apeliacinės instancijos teismas 2011-10-19 nutartimi apeliaciniams skundams išnagrinėti sudarė kolegiją, susidedančią iš teisėjų A.Bukavienės (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), V.Čekanauskaitės ir A.Driuko  (toliau - teisėjų kolegija) ir paskyrė bylos nagrinėjimą [414,73 Kb] (siuntimai: 1292) rašytinio proceso tvarka 2011 m. lapkričio 15 d. teismo posėdyje. Apeliacinės instancijos teismas bylos neišnagrinėjęs iš esmės 2011 m. lapkričio 15 d. nutartimi [158,22 Kb] (siuntimai: 1356) paskyrė bylos žodinį nagrinėjimą 2012 m. sausio 24 dienai bei pasiūlė šalims pateikti glaustus paaiškinimus dėl teismo nurodytų aplinkybių bei apsvarstyti galimybę paskirti byloje ekspertizę.

 

    Atsakovas pateiktame 2012-01-10 paaiškinime [409,95 Kb] (siuntimai: 1306) pakeitė apeliacinio skundo pagrindą. Apeliacinio skundo [5,16 Mb] (siuntimai: 1079) 6 puslapio 2 pastraipoje atsakovė nuostolių sumą įrodinėjo UAB „Vakarų  regiono statybų konsultacinis biuras“ 2009-04-20 statinio dalinės techninės ekspertizės akto Nr. 08-12/01 (II dalis) [1,71 Mb] (siuntimai: 861) ekspertizės išvadų 1 punkte nurodytų defektų ištaisymo preliminaria kaina 1‘379‘271,01 Lt ir ieškovui atliekant darbus sumažintu sandėlių bloko plotu ir nepagrįstai sutaupyta 131‘277,04 Lt suma dėl sumažėjusių išlaidų medžiagoms...

[quote]

[audio=/bbdoc/2009-09-17_084842_37068625727_61115609_29_199
2012-01-24 teis
Publikavimo data 25-03-2011, 17:45

 

UAB “Bega” galimo dokumentų klastojimo - sukčiavimo mechanizmas (procesas pirmos instancijos teisme)

 

Igor Surnin 1993 m. įsteigta ir jo vadovaujama UAB “Vingida” pagal sutartį su UAB “Bega” pilnai pagamino sandėlių bloko konstrukcijas, pristatė jas į UAB “Bega” teritoriją ir atliko beveik visus statybos montavimo darbus už daugiau nei 3 mln. litų. UAB “Vingida” atlikti darbai siekė maždaug iki 95 % nuo visų sutartyje darbų ir apie tai ne kartą UAB “Bega” buvo raštu informuota (parsisiųsti [1,2 Mb] (siuntimai: 1070)). Jei UAB “Bega” būtų laiku pateikusi reikiamus statybos dokumentus, priėmusi atliktus darbus ir už juos atsiskaičiusi, o taip pat nesudariusi dirbtinių kliūčių darbams vykdyti užstatant atraminius blokus montuojamų konstrukcijų viduje bei nekėlusi papildomų reikalavimų susijusių su sutarties pakeitimais (išvardinta siųstame Begai rašte (parsisiųsti [441,82 Kb] (siuntimai: 312))), UAB “Vingida” darbus butų atlikusi anksčiau nei sutartyje numatytu laiku. UAB “Vingida” atlikti darbai iki sutarties nutraukimo buvo užfiksuoti pačios UAB “Bega” samdyto antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokole bei video medžiagoje, kurie vėliau buvo pateikta teismui.

 

 

Pačios UAB “Bega” tuojau po sutarties nutraukimo užfiksuotoje video medžiagoje akivaizdžiai matosi sumontuotos pagrindinės konstrukcijos, sumontuota didžioji dalis tentinės dangos ir šalia pagrindinių konstrukcijų gulinčios smulkios detalės. Taip pat matosi atraminiai blokai, kurie nuo pat konstrukcijų montavimo pradžios trukdė atlikti sandėlių bloko montavimo darbus.

 

Visa su UAB "Bega" susirašinėjimo medžiaga [1,73 Mb] (siuntimai: 292).

Likus nedideliai darbų daliai (skirtingų šaltinių vertinamų nuo 5 iki 10 %), UAB “Bega” nepagrįstai vienašališkai nutraukė sutartį ir darbus nutarė užbaigti pasisamdžiusi kitus rangovus. UAB “Bega” vienašališkai nutraukusi sutartį, UAB “Vingida” vertinimu, nesumokėjo už atliktus darbus daugiau nei 1,6 mln. litų, todėl UAB “Vingida” su ieškiniu kreipėsi į teismą. Klaipėdos apygardos teismo iškeltoje civilinėje byloje UAB “Bega” pareiškė priešieškinį...