Publikavimo data 18-02-2013, 08:22

Skundai dėl teisėjo ir prokuroro veiksmų

 

Dėl prokuroro (L. Kiaurakis) ir teisėjo (S. Katauskas) galimų BPK pažeidimų ir neteisėtų veiksmų kreipiausi į visas įmanomas instancijas (tris LR Seimo komitetus, Generalinę prokuratūrą [322,55 Kb] (siuntimai: 773), teisėjų etikos ir drausmės komisiją, Informavau LR prezidente), tačiau taip ir nepasiekiau, kad byla būtu nagrinėjama pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksą. Atvirkščiai po mano kreipimosi dėl teisėjo galimai suklastoto teismo posėdžio protokolo, ne tik aš bet ir naujai paskirtiems gynėjams neleidžiama susipažinti su teismo posėdžio protokolais (proof link) ir juose priimtomis nutartimis kai po bylos grąžinimo prokurorui10 (2011-07-04 dienos) ivyko virš 20 teimo posėdžių.

 

Po mano 2013-04-26 kreipimosi į generalinį prokurorą [16,21 Mb] (siuntimai: 566) dėl prokuroro L.Kiaurakio poelgių įvertinimo, prokuroras 2013-05-08 teismo posėdžio metu paprašė teismo įvertinti mano pasakymus dėl šmeižto (2013-05-08-10:25, nuo 14:09 iki 19:40 min.) ir spręsti klausimą dėl baudžiamosios bylos užvedimo (2013-05-08-17:14, nuo 36:20 iki 44:10 min.) visiškai absurdišku pagrindu – už valstybės tarnautojo papirkimą (taip buvo vertinamas mano elektroniniu paštu išsiųstas atsakymas teismo posėdžio sekretorei [ b] (siuntimai: 824)), o po kreipimosi į prokurorų etikos komisiją jau sekantį 2013-06-05 posėdi man dėl ligos net nedalyvaujant, buvo pasiūlyta paskirti man kardomąją priemonę suėmimą. 2013-06-11 į teismo posėdžių salė buvau atvesdintas iš Klaipėdos universitetinės ligoninės stacionaro, kurioje buvau paguldytas gydymui bei tyrimams, ir tą pačia dieną nesant jokiems pagrindams teismo nutartimi buvau suimtas ir uždarytas į Klaipėdos tardymo izoliatorių (proof link1, proof link2 [ b] (siuntimai: 905)).

 

LR Seimas ir Generaline prokuratūra dėl prokuroro veiksmų viską perduoda spręsti tam pačiam teisėjui, teisėjų etikos ir drausmės komisiją ir kiti teismai nevertina teisėjo galimus pažeidimus bei neteisėtus veiksmus, prezidente negali kištis į teismų darbą... Turėjau norą pakliūti į priėmimą pas Generalinį prokurorą, tačiau panašu kad tai yra daugiau deklaratyvi nei reali galimybe (proof link).

 

Išeina, kad teisėjams ir prokurorams niekas nedraudžia piknaudžiauti darant procesinius pažeidimus.

 

       Oficialiuose Teisėjų etikos ir drausmės komisijos (TEDK) puslapyje teigiama (šaltiniai):
  • per 2012 metus palyginus su 2010 metais skundų kiekis beveik dvigubai padidėjo (nuo 227 iki 435), taip pat ir dvigubai padidėjo nenagrinėtų (gražintų) skundų santykis (nuo 41% iki 83%), tačiau iškeltų drausmės bylų kiekis beveik dvigubai sumažėjo (nuo 14 iki 9);
  • tik 13 % skundų (60) buvo išnagrinėti, o likusia dalis 87% skundų (362) tame tarpe ir mano skundai buvo palikti nenagrinėti, kadangi susiję su teisėjų procesiniais veiksmais;
  • ir tik apie 2 % buvo iškeltos drausmės bylos (9 vnt.), tiek pat nustatyta mažareikšmių pažeidimų už kuriuos, taikant Komisijos nuostatų 34.2 punktą, drausmės bylos nekeliamos.

 

Skundai dėl teisėjo ir prokuroro veiksmų

 

Susiję skundai ir jų nagrinėjimas aukščiausiose valdžios instancijose :

 

Teisėjų etikos ir drausmės komisija ir toliau įtemptai dirba (Paskelbta: 2012-07-03)

Teisėjų etikos ir drausmės komisija (TEDK) informuoja, kad antrąjį šių metų ketvirtį gaunamų skundų dėl teisėjų elgesio nemažėjo. Nuo metų pradžios TEDK iš viso gavo 245 skundus, prašymus ir teikimus dėl teisėjų darbo ir elgesio (pernai per šį laikotarpį buvo pateikti 205 skundai, prašymai bei teikimai). Iš jų 196 buvo grąžinti, nes jie nebuvo susiję su teisėjų etikos ar drausmės klausimais, o buvo prašoma peržiūrėti teisėjų priimtus procesinius dokumentus; 42 teikimai TEDK posėdžiuose buvo išnagrinėti: 6 atvejais iškeltos drausmės bylos, 7 – konstatuoti mažareikšmiai pažeidimai.

Primintina, kad teisėjas gali atsakyti drausmine tvarka: už teisėjo vardą žeminantį poelgį, t. y. su teisėjo garbe nesuderinamą ir Teisėjų etikos kodekso reikalavimų neatitinkantį poelgis, kuriuo pažeminamas teisėjo vardas bei kenkiama teismo autoritetui, teisėjo vardą žeminančiu poelgiu taip pat pripažįstamas bet koks pareiginis nusižengimas – aiškiai aplaidus konkrečios teisėjo pareigos atlikimas arba jos neatlikimas be pateisinamos priežasties; už kitų Teisėjų etikos kodekso reikalavimų pažeidimą; už įstatymuose numatytų teisėjų darbinės ar politinės veiklos apribojimų nesilaikymą.

 

Teisėjų garbės teismo pirmininkas ragina teisėjus būti atidesnius (Paskelbta: 2012-11-12)

 

„Visi Lietuvos teisėjai turėtų orientuotis į drausmės bylų skaičiaus mažėjimą“, – sakė Teisėjų garbės teismo pirmininkas Antanas Simniškis, Visuotiniame teisėjų susirinkime pristatydamas gruodžio 5 dieną kadenciją baigiančio Teisėjų garbės teismo veiklą.

Nuo 2008 metų Teisėjų garbės teismas išnagrinėjo 32 drausmės bylas ir 1 teisėjo prašymą dėl teisėjo garbės gynimo. Viena drausmės byla, Prezidentei dekretu atsisakius atleisti teisėją iš pareigų, Teisėjų garbės teisme buvo išnagrinėta du kartus.

„Palyginus pastarųjų kelerių metų statistiką, matyti, kad Teisėjų garbės teismas 2006–2009 metais per metus išnagrinėdavo po 2–3 drausmės bylas, o nuo 2010 metų drausmės bylų skaičius gerokai išaugo (apie 11 bylų per metus), – kalbėjo Teisėjų garbės teismo pirmininkas A. Simniškis. – Drastiškas drausmės bylų padidėjimas šokiruoja, todėl norėčiau visus Lietuvos teisėjus ir save patį paraginti būti atidesnius. Taip pat viliuosi, kad rekordinis drausmės bylų skaičius ateity nesikartos“.

Pirmininko teigimu, drausmės bylų skaičiaus padidėjimas yra susijęs su Teismų įstatymo pakeitimais, pagal kuriuos į Teisėjų etikos ir drausmės komisiją dėl drausmės bylos iškėlimo gali kreiptis bet kuris asmuo, kuris sužinojo apie teisėjo padarytą drausmės pažeidimą.

Anot A. Simniškio, dauguma drausmės bylų teisėjams iškelta už aplaidumą darbe – už įstatymų pažeidimus nagrinėjant konkrečias bylas. Dalis pažeidimų susiję su didelio teisėjų darbo krūvio nulemtu procesinių terminų nesilaikymu arba kitais pažeidimais, kita dalis – pavieniai atvejai, kai nesilaikyta reikalavimo teismo posėdžius vesti valstybine kalba, nepaisyta proceso įstatymo nustatytos teismo posėdžio vedimo tvarkos.

Teisėjų garbės teismas keturiose drausmės bylose pareiškė pastabas, keturiose – papeikimus, šešiose – griežtus papeikimus, vienoje drausmės byloje Prezidentei siūlyta atleisti teisėją iš užimamų pareigų, devyniose drausmės bylose apsiribota drausmės bylos svarstymu, devyniais atvejais nuspręsta nutraukti drausmės bylas.

Devyniolika drausmės bylų buvo iškeltos apylinkių teismų teisėjams, dvylika – apygardų teismų teisėjams, dvi – apygardų administracinių teismų teisėjams, viena – Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjui.

 

TEDK veikla 2012 metais: statistika, tendencijos ir naujovės (Paskelbta: 2013-02-27)

Teisėjų etikos ir drausmės komisijoje (TEDK) gautų skundų, kuriuose prašoma įvertinti teisėjo poelgį teismo proceso metu, skaičius pernai, palyginti su ankstesniais metais, išaugo, tačiau didžioji pateiktų skundų dalis TEDK kompetencijai nepriskirtini. Iš gautų 435 skundų, pareiškėjams grąžinti 362.

„Vis teberašomi skundai dėl teismo procesinių sprendimų pagrįstumo ir jų daugėja, be to, skundai darosi smulkmeniški, nes skundžiamasi dėl bet kokio teisėjo veiksmo ar dėl netinkamo teismo darbo, kai klaidos ar neatitikimai padaryti teismo raštinės, kitų darbuotojų ar net ne teismo (pavyzdžiui, advokatų ar prokurorų).“, – pristatydamas TEDK veiklą 2012 metais sakė TEDK pirmininkas Algis Norkūnas.

Devyniuose praėjusių metų TEDK posėdžiuose išnagrinėta 60 teikimų. Buvo apsvarstytas ir įvertintas 51 teisėjas. 2012 metais TEDK teisėjams iškėlė 9 drausmės bylas (2011 metais – 11).

Kitais atvejais TEDK atsisakė teisėjams iškelti drausmės bylas, nenustačiusi teisėjų drausminės atsakomybės pagrindų arba konstatavusi, kad teisėjai padarė mažareikšmius pažeidimus, už kuriuos drausmės bylos nekeliamos.

2012 metais, siekiant patobulinti TEDK veiklos teisinį reglamentavimą ir aiškiau išdėstyti reikalavimus pareiškėjams, taip pat detalizuojant mažareikšmio pažeidimo sąvoką, buvo inicijuoti TEDK nuostatų pakeitimai (aktuali redakcija), metų pabaigoje pasikeitė dalis TEDK narių.

TEDK 2012 metų veiklos ataskaita š. m. kovo 1 d. bus pristatyta Teisėjų tarybos posėdyje ir pateikta Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetui bei Prezidentūrai.

Daugiau informacijos apie TEDK veiklą pernai:
Teisėjų etikos ir drausmės komisijos veikla 2012 metais [45 Kb] (siuntimai: 643)
Teisėjų drausminė atsakomybė (skaidrės) [351,5 Kb] (siuntimai: 516)

Komentarai: